..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

stavební práce Benešov 14.10.2019

Benešov

 | od 14.10. 00:00 do 31.12. 23:59

Popis silničního omezení Práce na silnici

silnice II/110 (ulice Nádražní), Benešov, okr. Benešov

Popis Práce na silnici

částečná uzavírka silnice II/110 v Benešově, ul. Nádražní, částečná uzavírka silnice II/110, Benešov, ul. Nádražní, staničení km cca 2,458 - 2,576, na pozemku parcelní číslo 3310/1, v katastrálním území Benešov u Prahy, z důvodu vytvoření pracovního místa pro zajištění stavebních prací, za účelem výstavby parkovacího domu. Provoz v místě částečné uzavírky bude veden jednosměrně a to ve směru od budovy České správy sociálního zabezpečení směrem k nádraží. Celková délka částečné uzavírky je cca do 120 m. Objízdná trasa není stanovena.

silnice II/110 (ulice Nádražní), Benešov, okr. Benešov, Od 14.10.2019 00:00, Do 31.12.2019 23:59, částečná uzavírka silnice II/110 v Benešově, ul. Nádražní, částečná uzavírka silnice II/110, Benešov, ul. Nádražní, staničení km cca 2,458 - 2,576, na pozemku parcelní číslo 3310/1, v katastrálním území Benešov u Prahy, z důvodu vytvoření pracovního místa pro zajištění stavebních prací, za účelem výstavby parkovacího domu. Provoz v místě částečné uzavírky bude veden jednosměrně a to ve směru od budovy České správy sociálního zabezpečení směrem k nádraží. Celková délka částečné uzavírky je cca do 120 m. Objízdná trasa není stanovena. Vydal: Městský úřad Benešov

Mapa Práce na silnici Benešov

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz