..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Blansko 1.8.2023

Blansko

 | od 1.8. 00:00 do 7.11. 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

ulice Údolní, Blansko, okr. Blansko

Popis Dopravní uzavírky a omezení

MK v ul. Údolní (na pozemcích parc.č. 740/24, 740/29, 740/43, 740/61, 740/66, 740/70 v k.ú. Blansko) – bude úplně uzavřen úsek od ul. MK 9. května po BD č. 1168/23 (po vjezd do sport. areálu) důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti účastníků provozu při provádění stavební akce „Parkovací místa ul. Údolní, Blansko“ doba trvání uzavírky: po vydání tohoto rozhodnutí do 07.11.2023 objízdné (obchůzné) trasy: nejsou stanoveny (uzavřený úsek lze objet po přilehlých MK) Po dobu realizace uvedené stavby bude dotčený úsek MK Údolní úplně uzavřen, a to včetně chodníků. Přístup k domům bude možný přes chodníky z ul. 9. května a z neuzavřené části ul. Údolní. MK v neuzavřené části ulice Údolní bude zobousměrněna a na plochách u šikmých parkovacích stání budou zřízeny výhybny. Zobousměrněna bude také ulice Čapkova, a to od křižovatky s ul. 9. května až po provizorní nájezd na dočasné parkoviště, které bude sloužit jako náhrada za parkovací místa v ul. Údolní. Vozidlům IZS bude průjezd uzavřeným úsekem MK v ul. Údolní (od MK 9. května po BD č. 1168/23, tj. po vjezd do sportovního areálu) k přímým zásahům umožněn. , -bez stanovené objízdné trasy -zbývající úsek ul. Údolní bude po dobu zavírky zobousměrněn

ulice Údolní, Blansko, okr. Blansko, Od 01.08.2023 00:00, Do 07.11.2023 23:59, MK v ul. Údolní (na pozemcích parc.č. 740/24, 740/29, 740/43, 740/61, 740/66, 740/70 v k.ú. Blansko) – bude úplně uzavřen úsek od ul. MK 9. května po BD č. 1168/23 (po vjezd do sport. areálu) důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti účastníků provozu při provádění stavební akce „Parkovací místa ul. Údolní, Blansko“ doba trvání uzavírky: po vydání tohoto rozhodnutí do 07.11.2023 objízdné (obchůzné) trasy: nejsou stanoveny (uzavřený úsek lze objet po přilehlých MK) Po dobu realizace uvedené stavby bude dotčený úsek MK Údolní úplně uzavřen, a to včetně chodníků. Přístup k domům bude možný přes chodníky z ul. 9. května a z neuzavřené části ul. Údolní. MK v neuzavřené části ulice Údolní bude zobousměrněna a na plochách u šikmých parkovacích stání budou zřízeny výhybny. Zobousměrněna bude také ulice Čapkova, a to od křižovatky s ul. 9. května až po provizorní nájezd na dočasné parkoviště, které bude sloužit jako náhrada za parkovací místa v ul. Údolní. Vozidlům IZS bude průjezd uzavřeným úsekem MK v ul. Údolní (od MK 9. května po BD č. 1168/23, tj. po vjezd do sportovního areálu) k přímým zásahům umožněn. , -bez stanovené objízdné trasy -zbývající úsek ul. Údolní bude po dobu zavírky zobousměrněn, Vydal: Městský úřad Blansko

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Blansko

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz