..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Blansko 1.12.2023

Blansko

 | od 1.12.2023 00:00 do 1.4.2024 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

místní komunikace, Blansko, okr. Blansko

Popis Dopravní uzavírky a omezení

místní komunikace v Blansku, Dolní Lhotě (vedoucí od silnice III/37435 k žel. zastávce Dolní Lhota) - bude úplně uzavřen její úsek v místě mostu přes Lhotský potok důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti účastníků provozu při provádění stavby „Oprava mostu přes náhon v Dolní Lhotě“ doba trvání úplné uzavírky: po nabytí účinnosti rozhodnutí o uzavírce (předpoklad je 01.12.2023) do 01.04.2024 objízdná trasa: není stanovena, ale do části Dolní Lhoty za uzavřeným mostem lze přijet po veřejně přístupné účelové komunikaci vedoucí od silnice II/374 (u Ráječka) k ŽP P6804 a železniční zastávce Dolní Lhota Průchod pro pěší bude v místě uzavírky zachován, a to po provizorní lávce vedle mostu. , objízdná trasa není stanovena Po dobu uzavírky nebude uzavřeným úsekem MK možná ani průjezd vozidel IZS.

místní komunikace, Blansko, okr. Blansko, Od 01.12.2023 00:00, Do 01.04.2024 23:59, místní komunikace v Blansku, Dolní Lhotě (vedoucí od silnice III/37435 k žel. zastávce Dolní Lhota) - bude úplně uzavřen její úsek v místě mostu přes Lhotský potok důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti účastníků provozu při provádění stavby „Oprava mostu přes náhon v Dolní Lhotě“ doba trvání úplné uzavírky: po nabytí účinnosti rozhodnutí o uzavírce (předpoklad je 01.12.2023) do 01.04.2024 objízdná trasa: není stanovena, ale do části Dolní Lhoty za uzavřeným mostem lze přijet po veřejně přístupné účelové komunikaci vedoucí od silnice II/374 (u Ráječka) k ŽP P6804 a železniční zastávce Dolní Lhota Průchod pro pěší bude v místě uzavírky zachován, a to po provizorní lávce vedle mostu. , objízdná trasa není stanovena Po dobu uzavírky nebude uzavřeným úsekem MK možná ani průjezd vozidel IZS. Vydal: Městský úřad Blansko

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Blansko

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz