..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

práce na inženýrských sítích Brno 22.4.2024

Brno

 | od 22.4. 00:00 do 30.6. 23:59

Popis silničního omezení Práce na silnici

V obci Brno-Žabovřesky(okres Brno-město) ulice: Kníničská, silnice: místní komunikace

Popis Práce na silnici

uzavírku křižovatky silnice II/384 v ul. Kníničská, místní komunikace II. třídy v ul. Veslařská; - částečná uzavírka – zakázané pravé odbočení z ul. Kníničská do ul. Veslařská (směr Bystrc – Jundrov); - úplná uzavírka – křižovatky ul. Kníničská x ul. Veslařská (průjezdnost křižovatky ve směru Centrum – Bystrc a zpět zachována). , Veslařská - Kníničská

V obci Brno-Žabovřesky(okres Brno-město) ulice: Kníničská, silnice: místní komunikace, Od 22.04.2024 00:00, Do 30.06.2024 23:59, uzavírku křižovatky silnice II/384 v ul. Kníničská, místní komunikace II. třídy v ul. Veslařská; - částečná uzavírka – zakázané pravé odbočení z ul. Kníničská do ul. Veslařská (směr Bystrc – Jundrov); - úplná uzavírka – křižovatky ul. Kníničská x ul. Veslařská (průjezdnost křižovatky ve směru Centrum – Bystrc a zpět zachována). , Veslařská - Kníničská, Objížďka - obousměrná: - objízdná trasa pro částečnou uzavírku křižovatky Kníničská x Veslařská (zakázané pravé odbočení z ul. Kníničská do ul. Veslařská) (směr z MČ Bystrc – do MČ Jundrov) – varianta 1 - ul. Kníničská, Branka, Hlavní, Veslařská a varianta 2 - ul. Kníničská, Bystrcká, Branka, Hlavní, Veslařská, - objízdná trasa pro úplnou uzavírku křižovatky ul. Kníničská x ul. Veslařská (průjezdnost ve směru Centrum - Bystrc a zpět zachována) (směr z Centra – do MČ Jundrov) - ul. Kníničská, Branka, Hlavní, Veslařská, (směr z MČ Bystrc – do MČ Jundrov) – varianta 1 - ul. Kníničská, Branka, Hlavní, Veslařská a varianta 2 - ul. Kníničská, Bystrcká, Branka, Hlavní, Veslařská, (směr z MČ Jundrov – do Centra) – ul. Veslařská, Hlavní, Branka, Kníničská; obchozí trasa je vedena po souběžné cyklo/turistické stezce podél řeky Svratky. , Vydal: Magistrát města Brna

Mapa Práce na silnici Brno

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz