..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

stavební práce Čáslav 25.6.2019

Čáslav

 | od 25.6. 00:00 do 30.11. 23:59

Popis silničního omezení Práce na silnici

silnice I/38, část obce Kalabousek, v katastru obce Čáslav, okr. Kutná Hora

Popis Práce na silnici

Částečná uzavírka silnice I/38 (Čáslav obchvat, okres Kutná hora) v km 102,600 – 104,920 staničení silnice, z důvodu rekonstrukce mostů ev. č. 38-049, 38-050 a 38-051 na obchvatu Čáslavi. Popis uzavírky: Silnice I/38, rozsah omezení: dva úseky částečných uzavírek (zjednosměrnění sil. č. I/38) + omezení na schéma B/5.2 pod každým mostem (provádění prací pod mostem). S ohledem na aktuální stav dopravy jsou navržena DIO s odděleným vedením dopravy pro jednotlivé jízdní směry. Směr na Havlíčkův Brod je veden po objízdné trase přes město Čáslav (silnice II/337, II/339). Směr na Kolín je veden po silnici I/38. Délka omezeného úseku: 1. úsek přes mosty 38-049, 38-050 cca 290 m, 2. úsek přes most 38-051 cca 140m - omezení na schéma B/5.2 (vždy dle schématu). Popis objízdné trasy: Jednosměrná objízdná trasa v délce 5,1 km po silnicích č. II/339 a II/337 přes město Čáslav (směr od Kolína). Autobusová doprava: Dle vyjádření ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.: Částečnou uzavírkou mezený úsek silnice I/38 není využíván k dopravní obsluze. K dopravní obsluze jsou využívány silnice II/339, II/337, po kterých je vedena jednosměrná objízdná trasa. Bude zde docházet ke zpoždění na linkách 240025, 240041, 240052, 240056 a MHD linek 245031 a 245032, zejména ve směru z Čáslavi, z důvodu zúžení silnice na jeden jízdní pruh přes most ev. č. 339-004 s úpravou dopravního značení upřednostňující vozidla směřujícím do Čáslavi. Výlukové jízdní řády nebudou vytvořeny.

silnice I/38, část obce Kalabousek, v katastru obce Čáslav, okr. Kutná Hora, Od 25.06.2019 00:00, Do 30.11.2019 23:59, Částečná uzavírka silnice I/38 (Čáslav obchvat, okres Kutná hora) v km 102,600 – 104,920 staničení silnice, z důvodu rekonstrukce mostů ev. č. 38-049, 38-050 a 38-051 na obchvatu Čáslavi. Popis uzavírky: Silnice I/38, rozsah omezení: dva úseky částečných uzavírek (zjednosměrnění sil. č. I/38) + omezení na schéma B/5.2 pod každým mostem (provádění prací pod mostem). S ohledem na aktuální stav dopravy jsou navržena DIO s odděleným vedením dopravy pro jednotlivé jízdní směry. Směr na Havlíčkův Brod je veden po objízdné trase přes město Čáslav (silnice II/337, II/339). Směr na Kolín je veden po silnici I/38. Délka omezeného úseku: 1. úsek přes mosty 38-049, 38-050 cca 290 m, 2. úsek přes most 38-051 cca 140m - omezení na schéma B/5.2 (vždy dle schématu). Popis objízdné trasy: Jednosměrná objízdná trasa v délce 5,1 km po silnicích č. II/339 a II/337 přes město Čáslav (směr od Kolína). Autobusová doprava: Dle vyjádření ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.: Částečnou uzavírkou mezený úsek silnice I/38 není využíván k dopravní obsluze. K dopravní obsluze jsou využívány silnice II/339, II/337, po kterých je vedena jednosměrná objízdná trasa. Bude zde docházet ke zpoždění na linkách 240025, 240041, 240052, 240056 a MHD linek 245031 a 245032, zejména ve směru z Čáslavi, z důvodu zúžení silnice na jeden jízdní pruh přes most ev. č. 339-004 s úpravou dopravního značení upřednostňující vozidla směřujícím do Čáslavi. Výlukové jízdní řády nebudou vytvořeny. , Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje

Mapa Práce na silnici Čáslav

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz