..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Domažlice 12.9.2023

Domažlice

 | od 12.9. 00:00 do 30.11. 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

silnice III/19363 (ulice Benešova), Domažlice, okr. Domažlice

Popis Dopravní uzavírky a omezení

úplná uzavírka provozu na silnici III. tř. č. 19363 ve městě Domažlice (Benešova ulice) v km staničení: 0,0000 (křižovatka se silnicí I. tř. č. 22 (Komenského ulice a ulice U nemocnice)-cca 0,550 (křižovatka s místní komunikací - Švabinského ulice, po jednotlivých úsecích

silnice III/19363 (ulice Benešova), Domažlice, okr. Domažlice, Od 12.09.2023 00:00, Do 30.11.2023 23:59, úplná uzavírka provozu na silnici III. tř. č. 19363 ve městě Domažlice (Benešova ulice) v km staničení: 0,0000 (křižovatka se silnicí I. tř. č. 22 (Komenského ulice a ulice U nemocnice)-cca 0,550 (křižovatka s místní komunikací - Švabinského ulice, po jednotlivých úsecích, Objížďka - obousměrná, obousměrnáobjížďka pro veškerý provoz: silnice III/19363 (ulice Benešova) - ulice Msgre. B. Staška, Domažlice, okr. Domažlice, přes: silnice I/22 (ulice Komenského), silnice III/19363 (ulice Benešova), ulice Švabinského, silnice III/19363 (ulice Benešova), silnice I/22 (ulice Komenského), silnice II/193 (ulice Prokopa Velikého), ulice Švabinského, ulice Prokopa Velikého, silnice II/193, silnice I/22 (ulice Komenského), v délce: cca 2010 m: od místa uzavírky provozu (křižovatka silnice III. tř. č. 19363 /Benešova ulice/) a místní komunikace /Švabinského ulice/) po silnici III. tř. č. 19363 (Benešova ulice) na křižovatku s místní komunikací (Švabinského ulice), po místní komunikaci (Švabinského ulice) na křižovatku se silnicí II. tř. č. 193 (ulice Prokopa Velikého), po silnici II. tř. č. 193 (ulice Prokopa Velikého) na křižovatku se silnicí I. tř. č. 22 (Komenského ulice a Poděbradova ulice), po silnici I. tř. č. 22 (Komenského ulice) na křižovatku se silnicí III. tř. č. 19363 (Benešova ulice) a dále po silnici III. tř.č. 19363 (Benešova ulice) zpět k místu zavírky provozu (křižovatka s místními komunikacemi /Erbenova ulice a Mánesova ulice/), obousměrně, Objížďka - obousměrná, obousměrnáobjížďka pro veškerý provoz: silnice III/19363 (ulice Benešova) - ulice Msgre. B. Staška, Domažlice, okr. Domažlice, přes: místní komunikace, ulice Švabinského, silnice III/19363 (ulice Benešova), silnice I/22 (ulice Komenského), silnice II/193 (ulice Prokopa Velikého), silnice I/22 (ulice Komenského), ulice Švabinského, silnice II/193 (ulice Prokopa Velikého), silnice I/22 (ulice Komenského), v délce: cca 1900 m: od místa uzavírky provozu (křižovatka silnice III. tř. č. 19363 /Benešova ulice/ a místní komunikace /Švabinského ulice/), po místní komunikací (Švabinského ulice) na křižovatku se silnicí II. tř. č. 193 (ulice Prokopa Velikého), po silnici II. tř. č. 193 (ulice Prokopa Velikého) na křižovatku se silnicí I. tř. č. 22 (Komenského ulice a Poděbradova ulice), po silnici I. tř. č. 22 (Komenského ulice) na křižovatku se silnicí III. tř. č. 19363 (Benešova ulice), a dále po silnici III. tř. č. 19363 (Benešova ulice) zpět k místu uzavírky provozu (křižovatka silnice III. tř. č. 19363 /Benešova ulice/ a místních komunikací /Máchova ulice a ulice Vrchlického), obousměrně , Vydal: Městský úřad Domažlice

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Domažlice

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz