..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Domažlice 11.9.2023

Domažlice

 | od 11.9. 00:00 do 3.11. 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

silnice III/19363 (ulice Benešova), Domažlice, okr. Domažlice

Popis Dopravní uzavírky a omezení

úplná (pro veškerý provoz) uzavírka provozu na silnici III. tř. č. 19363, v km staničení: 0,550 (křižovatka s místní komunikací – Švabinského ulice)-cca 0,726 (křižovatka s místní komunikací – Ladova ulice) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), v délce: cca 176 m, ve: městě Domažlice (Benešova ulice)

silnice III/19363 (ulice Benešova), Domažlice, okr. Domažlice, Od 11.09.2023 00:00, Do 03.11.2023 23:59, úplná (pro veškerý provoz) uzavírka provozu na silnici III. tř. č. 19363, v km staničení: 0,550 (křižovatka s místní komunikací – Švabinského ulice)-cca 0,726 (křižovatka s místní komunikací – Ladova ulice) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), v délce: cca 176 m, ve: městě Domažlice (Benešova ulice) , Objížďka - obousměrná, obousměrná objížďka pro veškerý provoz: silnice III/19363 (ulice Benešova) - silnice I/22 (ulice U nemocnice), Domažlice, okr. Domažlice, přes: ulice Vrbova, ulice Sadová, ulice Máchova, ulice Sadová, silnice I/22 (ulice U nemocnice), ulice Sadová, silnice III/19363 (ulice Benešova), ulice Pivovarská, v délce: cca 2240 m: od místa uzavírky provozu (křižovatka silnice III. tř. č. 19363 – Benešova ulice a místní komunikace – Švabinského ulice) po silnici III. tř. č. 19363 (Benešova ulice) na křižovatku se silnicí I. tř. č. 22 (Komenského ulice a ulice U Nemocnice), po silnici I. tř. č. 221 (ulice U Nemocnice) na křižovatku s místní komunikací (Sadová ulice), po místní komunikaci (Sadová ulice) na křižovatku s místními komunikacemi (Erbenova ulice a ulice Čapka Choda), po místní komunikaci (Čapka Choda) na křižovatku s místními komunikacemi (Baarova ulice a Vrbova ulice), po místní komunikaci (Vrbova ulice) na křižovatku se silnicí III. tř. č. 19363 (Benešova ulice) a po silnici III. tř. č. 19363 (Benešova ulice) zpět k místu uzavírky provozu (křižovatka s místní komunikací – Ladova ulice), obousměrně, Vydal: Městský úřad Domažlice

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Domažlice

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz