..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Havlíčkův Brod 29.9.2021

Havlíčkův Brod

 | od 29.9.2021 00:00 do 31.8.2023 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

silnice III/03811, v katastru obce Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod

Popis Dopravní uzavírky a omezení

úplná uzavírka provozu na části silnice č. III/03811 v km 1,570-1,705 v extravilánu města Havlíčkův Brod ve směru na Baštínov, v době od 29.9.2021 do 31.8.2023, z důvodu realizace nové části obchvatu (MÚK SO 103) v rámci stavební akce “I/38 HAVLÍČKUV BROD JV OBCHVAT“. Objízdná trasa bude vedena po nové části obchvatu (SO 118) v místě napojení SO 119, dále po místní komunikaci (MK) a nově zbudované provizorní komunikaci v km 2,400 silnice č. III/03811 (SO 192), viz DIO.

silnice III/03811, v katastru obce Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, Od 29.09.2021 00:00, Do 31.08.2023 23:59, úplná uzavírka provozu na části silnice č. III/03811 v km 1,570-1,705 v extravilánu města Havlíčkův Brod ve směru na Baštínov, v době od 29.9.2021 do 31.8.2023, z důvodu realizace nové části obchvatu (MÚK SO 103) v rámci stavební akce “I/38 HAVLÍČKUV BROD JV OBCHVAT“. Objízdná trasa bude vedena po nové části obchvatu (SO 118) v místě napojení SO 119, dále po místní komunikaci (MK) a nově zbudované provizorní komunikaci v km 2,400 silnice č. III/03811 (SO 192), viz DIO. Objížďka - bez rozlišení, *: komunikace, v katastru obce Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Havlíčkův Brod

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz