..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Havlíčkův Brod 1.2.2022

Havlíčkův Brod

 | od 1.2. 09:00 do 15.10. 15:00

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

ulice Ledečská - místní komunikace, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod

Popis Dopravní uzavírky a omezení

úplná uzavírka provozu na MK č. 217c v Havlíčkově Brodě v ul. Ledečská, v úseku od křižovatky se silnicí II/150 podél hřbitovní zdi ke sportovního areálu v délce cca 100m, v termínu od 09:00 hod. dne 1.2.2022 do 15:00 hod. dne 15.10.2022, z důvodu rekonstrukce NTL a STL plynovodu v rámci stavby „REKO RS Havlíčkův Brod – I. závod“. Dojde i k částečnému omezení při překopu MK č. 58 v ul. České Armády u č.p. 2716, a dále v ul. Ledečská na MK č. 108c u č.p. 2964 a č.p. 3160, přičemž tam bude zajištěn průjezd (práce budou realizovány po polovinách vozovky, případně za použití přejezdných plechů). Práce budou probíhat po úsecích na etapy dle postupu prací a potřeb stavby (přičemž větší část výkopů bude realizována mimo komunikace). Objízdná trasa: ne.

ulice Ledečská - místní komunikace, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, Od 01.02.2022 09:00, Do 15.10.2022 15:00, úplná uzavírka provozu na MK č. 217c v Havlíčkově Brodě v ul. Ledečská, v úseku od křižovatky se silnicí II/150 podél hřbitovní zdi ke sportovního areálu v délce cca 100m, v termínu od 09:00 hod. dne 1.2.2022 do 15:00 hod. dne 15.10.2022, z důvodu rekonstrukce NTL a STL plynovodu v rámci stavby „REKO RS Havlíčkův Brod – I. závod“. Dojde i k částečnému omezení při překopu MK č. 58 v ul. České Armády u č.p. 2716, a dále v ul. Ledečská na MK č. 108c u č.p. 2964 a č.p. 3160, přičemž tam bude zajištěn průjezd (práce budou realizovány po polovinách vozovky, případně za použití přejezdných plechů). Práce budou probíhat po úsecích na etapy dle postupu prací a potřeb stavby (přičemž větší část výkopů bude realizována mimo komunikace). Objízdná trasa: ne. , Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Havlíčkův Brod

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz