..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Havlíčkův Brod 8.5.2023

Havlíčkův Brod

 | od 8.5. 00:00 do 8.5. 17:00

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

ulice Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod

Popis Dopravní uzavírky a omezení

uzavírka provozu na místních komunikacích č. 17c, 2a, 1a, 113c, 123c, 23d, 29d v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí a části ul. Horní (od ul. Příčná) a Dolní (po ul. Žižkova), na Smetanově náměstí (od ul. Trčkova po ul. Havlíčkova), v ul. Svatovojtěšská (od Smetanova nám. po Havlíčkovo nám.), dne 08.05.2023 v době od 00:00 hod. do 17:00 hod., z důvodu pořádání akce: 63. Trh řemesel Havlíčkův Brod. Objízdná trasa: objížďka veškeré dopravy bude vedena ze směru od křižovatky ul. Žižkova a ul. Dolní po silnici č. II/150 (ul. Dolní) přes okružní křižovatku na světelnou křižovatku se silnicí č. I/38 a zde vpravo po této silnici ulicí Masarykova na křižovatku s místní komunikací ulice Husova, zde vpravo po místní komunikaci ulicí Husova ke křižovatce s ulicí Horní, kde se odbočí vpravo směr Havlíčkovo náměstí a to obousměrně. Na silnici č. I/38 nebude instalována přechodná úprava provozu, stávající místní úprava provozu na této komunikaci s využitím dopravních značek IS 4a „Směrová tabule (s jedním místním cílem)“ a textem CENTRUM a IS 4c „Směrová tabule (s jedním místním cílem)“ a textem CENTRUM je dostatečná. V době uzavírky nebudou obsluhovány zastávky MHD Havlíčkovo náměstí na Havlíčkově náměstí - zastávky budou dočasně přemístěny do ul. Husova na stávající zastávky MHD Husova.

ulice Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, Od 08.05.2023 00:00, Do 08.05.2023 17:00, uzavírka provozu na místních komunikacích č. 17c, 2a, 1a, 113c, 123c, 23d, 29d v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí a části ul. Horní (od ul. Příčná) a Dolní (po ul. Žižkova), na Smetanově náměstí (od ul. Trčkova po ul. Havlíčkova), v ul. Svatovojtěšská (od Smetanova nám. po Havlíčkovo nám.), dne 08.05.2023 v době od 00:00 hod. do 17:00 hod., z důvodu pořádání akce: 63. Trh řemesel Havlíčkův Brod. Objízdná trasa: objížďka veškeré dopravy bude vedena ze směru od křižovatky ul. Žižkova a ul. Dolní po silnici č. II/150 (ul. Dolní) přes okružní křižovatku na světelnou křižovatku se silnicí č. I/38 a zde vpravo po této silnici ulicí Masarykova na křižovatku s místní komunikací ulice Husova, zde vpravo po místní komunikaci ulicí Husova ke křižovatce s ulicí Horní, kde se odbočí vpravo směr Havlíčkovo náměstí a to obousměrně. Na silnici č. I/38 nebude instalována přechodná úprava provozu, stávající místní úprava provozu na této komunikaci s využitím dopravních značek IS 4a „Směrová tabule (s jedním místním cílem)“ a textem CENTRUM a IS 4c „Směrová tabule (s jedním místním cílem)“ a textem CENTRUM je dostatečná. V době uzavírky nebudou obsluhovány zastávky MHD Havlíčkovo náměstí na Havlíčkově náměstí - zastávky budou dočasně přemístěny do ul. Husova na stávající zastávky MHD Husova. Objížďka - bez rozlišení: silnice II/150 (ulice Dolní) - ulice Horní, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, přes: silnice I/38, ulice Husova, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Havlíčkův Brod

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz