..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

stavební práce Hodonín 8.4.2019

Hodonín

 | od 8.4. 00:00 do 28.5. 23:59

Popis silničního omezení Práce na silnici

silnice I/51 (ulice Bratislavská), Hodonín, okr. Hodonín

Popis Práce na silnici

silnice: I/51 Hodonín – st. hranice 1. úplná zavírka sil. I/51 Místo: v úseku od křižovatky sil. I/55 a I/51 v k.ú. Hodonín (km cca 0,000 – 3,460 provozního staničení silnice I/51) Důvod uzavírky: oprava vozovky sil. I/51 Určení: nákladní automobily, jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny, (tranzit) směřující na Slovensko Objízdná trasa: objízdná trasa je pro tuto dopravu navržena po sil. I/55 a I/70H přes hraniční přechod Sudoměřice – Skalica na území Slovenské republiky Délka uzavírky: cca 3,460 km Délka objízdné trasy: cca 12,400 km Termín: od 08.04.2019 do 28.05. 2019 2. částečná zavírka sil. I/51 Místo (ve směru jízdy z Hodonína na Slovensko): v úseku od křižovatky s MK ul. U Elektrárny (včetně části této křižovatky) za křižovatku s MK ul. Sportovní, k.ú. Hodonín (km cca 2,560 – 2,930 provozního staničení silnice I/51) Důvod uzavírky: oprava vozovky sil. I/51 Určení: pro veškerou dopravu (mimo nákladní automobily, jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny - tranzit směřující na Slovensko; pro tyto vozidla platí úplná uzavírka) Objízdná trasa: bude vymezen jeden jízdní pruh minimální šířky 3,0 m pro oba směry dopravy, provoz bude upraven dopravním značením a řízen světelným signalizačním zařízením Délka uzavírky: maximálně 0,370 km Termín: od 08.04.2019 do 28.05.2019 Realizace částečné uzavírky sil. I/51 je pro veškerou dopravu (vyloučena tranzitní dopravu nad 3,5 t) podrobněji rozdělena na následující etapy: Etapa 3A: - v termínu od 08.04.2019 do 01.05.2019, - částečná uzavírka silnice I/51 v úseku od křižovatky s MK ul. U Elektrárny za křižovatku s MK ul. Sportovní, - provoz v částečně uzavřeném úseku silnice I/51 bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením, - obousměrná úplná uzavírka MK ul. Koupelní a MK ul. Sportovní v místech napojení na silnici I/51, - objízdná trasa úplně uzavřených úseků MK ul. Koupelní a MK ul. Sportovní bude vedena obousměrně po trase: silnice I/51 – MK ul. Anenská – MK Masarykovo nám. – MK ul. Jánošíkova – MK ul. Koupelní. Etapa 3B: - v termínu od 02.05.2019 do 28.05.2019, - částečná uzavírka silnice I/51 v úseku od křižovatky s MK ul. U Elektrárny za křižovatku s MK ul. Sportovní, - provoz v částečně uzavřeném úseku silnice I/51 bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

silnice I/51 (ulice Bratislavská), Hodonín, okr. Hodonín, Od 08.04.2019 00:00, Do 28.05.2019 23:59, silnice: I/51 Hodonín – st. hranice 1. úplná zavírka sil. I/51 Místo: v úseku od křižovatky sil. I/55 a I/51 v k.ú. Hodonín (km cca 0,000 – 3,460 provozního staničení silnice I/51) Důvod uzavírky: oprava vozovky sil. I/51 Určení: nákladní automobily, jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny, (tranzit) směřující na Slovensko Objízdná trasa: objízdná trasa je pro tuto dopravu navržena po sil. I/55 a I/70H přes hraniční přechod Sudoměřice – Skalica na území Slovenské republiky Délka uzavírky: cca 3,460 km Délka objízdné trasy: cca 12,400 km Termín: od 08.04.2019 do 28.05. 2019 2. částečná zavírka sil. I/51 Místo (ve směru jízdy z Hodonína na Slovensko): v úseku od křižovatky s MK ul. U Elektrárny (včetně části této křižovatky) za křižovatku s MK ul. Sportovní, k.ú. Hodonín (km cca 2,560 – 2,930 provozního staničení silnice I/51) Důvod uzavírky: oprava vozovky sil. I/51 Určení: pro veškerou dopravu (mimo nákladní automobily, jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny - tranzit směřující na Slovensko; pro tyto vozidla platí úplná uzavírka) Objízdná trasa: bude vymezen jeden jízdní pruh minimální šířky 3,0 m pro oba směry dopravy, provoz bude upraven dopravním značením a řízen světelným signalizačním zařízením Délka uzavírky: maximálně 0,370 km Termín: od 08.04.2019 do 28.05.2019 Realizace částečné uzavírky sil. I/51 je pro veškerou dopravu (vyloučena tranzitní dopravu nad 3,5 t) podrobněji rozdělena na následující etapy: Etapa 3A: - v termínu od 08.04.2019 do 01.05.2019, - částečná uzavírka silnice I/51 v úseku od křižovatky s MK ul. U Elektrárny za křižovatku s MK ul. Sportovní, - provoz v částečně uzavřeném úseku silnice I/51 bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením, - obousměrná úplná uzavírka MK ul. Koupelní a MK ul. Sportovní v místech napojení na silnici I/51, - objízdná trasa úplně uzavřených úseků MK ul. Koupelní a MK ul. Sportovní bude vedena obousměrně po trase: silnice I/51 – MK ul. Anenská – MK Masarykovo nám. – MK ul. Jánošíkova – MK ul. Koupelní. Etapa 3B: - v termínu od 02.05.2019 do 28.05.2019, - částečná uzavírka silnice I/51 v úseku od křižovatky s MK ul. U Elektrárny za křižovatku s MK ul. Sportovní, - provoz v částečně uzavřeném úseku silnice I/51 bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice I/51 (ulice Bratislavská), Hodonín, okr. Hodonín, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Mapa Práce na silnici Hodonín

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz