..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Jablonec nad Nisou 22.4.2024

Jablonec nad Nisou

 | od 22.4. 00:00 do 30.4. 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

ulice Na Vršku, Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou

Popis Dopravní uzavírky a omezení

částečná i úplná uzavírka a zvláštní užívání – užití místní komunikace pro provádění stavebních prací se stanovením přechodné úpravy provozu: na místní komunikaci III.třídy ul. U Nisy (pp.č.2361) úsek u pp.č.719/1 na místní komunikaci III.třídy ul. Na Vršku (pp.č.745/3, 745/8) úsek MK a chodník u č.p.3715//49 k č.p.4057/18 dle předložené situace. vše k.ú. a obec Jablonec nad Nisou z důvodu: výkopové práce pro pokládku kabelového vedení NN u stavby JN-Jablonec nN, Liberecká 85- kNN, SD Částečná uzavírka: dle HMG v termínu od 15.4. do 19.4.2024 v ul. U Nisy – překopy po 1 viz schválené DIO. Ulice bude jednosměrná (vjezd povolen z ul. Liberecká). Úplná uzavírka: dle HMG v termínu od 22.4. do 30.4.2024 ul. Na Vršku – překop MK, výkopy v chodníku a na pp.č.745/8 do 10.5.2024 viz schválené DIO. Ulice bude obousměrná. Od 13.5. do 17.5.2024 budou probíhat pokládky živičného povrchu. , Ulice bude po dobu úplné uzavírky obousměrná

ulice Na Vršku, Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, Od 22.04.2024 00:00, Do 30.04.2024 23:59, částečná i úplná uzavírka a zvláštní užívání – užití místní komunikace pro provádění stavebních prací se stanovením přechodné úpravy provozu: na místní komunikaci III.třídy ul. U Nisy (pp.č.2361) úsek u pp.č.719/1 na místní komunikaci III.třídy ul. Na Vršku (pp.č.745/3, 745/8) úsek MK a chodník u č.p.3715//49 k č.p.4057/18 dle předložené situace. vše k.ú. a obec Jablonec nad Nisou z důvodu: výkopové práce pro pokládku kabelového vedení NN u stavby JN-Jablonec nN, Liberecká 85- kNN, SD Částečná uzavírka: dle HMG v termínu od 15.4. do 19.4.2024 v ul. U Nisy – překopy po 1 viz schválené DIO. Ulice bude jednosměrná (vjezd povolen z ul. Liberecká). Úplná uzavírka: dle HMG v termínu od 22.4. do 30.4.2024 ul. Na Vršku – překop MK, výkopy v chodníku a na pp.č.745/8 do 10.5.2024 viz schválené DIO. Ulice bude obousměrná. Od 13.5. do 17.5.2024 budou probíhat pokládky živičného povrchu. , Ulice bude po dobu úplné uzavírky obousměrná, Objížďka - obousměrná: ulice Na Vršku, Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, Obousměrný provoz, Vydal: Magistrát města Jablonec nad Nisou

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Jablonec nad Nisou

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz