..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

práce na inženýrských sítích Jablonec nad Nisou 15.4.2024

Jablonec nad Nisou

 | od 15.4. 00:00 do 30.4. 23:59

Popis silničního omezení Práce na silnici

ulice Mechová, v katastru obce Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou

Popis Práce na silnici

částečná i úplná uzavírka a zvláštní užívání – užití místní komunikace pro provádění stavebních prací se stanovením přechodné úpravy provozu: na místní komunikaci III.třídy ul. Mechová (pp.č.66/60) úsek u čp.5326/12 na místních komunikacích IV.třídy „Mechová - podélný chodník“ (pp.č.66/60 a 66/1) úsek cca od č.p.3623/7 po č.p.3605/13, „Mechová – vnitřní chodníky“ (pp.č.37/1) úsek u vstupu do ul. Mechová vše k.ú. Mšeno nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou z důvodu: výkopové práce pro pokládku kabelového vedení NN u stavby IV-12-4023626 JN-Jablonec n.N., Palackého kNN, SD622 , + omezení parkování

ulice Mechová, v katastru obce Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, Od 15.04.2024 00:00, Do 30.04.2024 23:59, částečná i úplná uzavírka a zvláštní užívání – užití místní komunikace pro provádění stavebních prací se stanovením přechodné úpravy provozu: na místní komunikaci III.třídy ul. Mechová (pp.č.66/60) úsek u čp.5326/12 na místních komunikacích IV.třídy „Mechová - podélný chodník“ (pp.č.66/60 a 66/1) úsek cca od č.p.3623/7 po č.p.3605/13, „Mechová – vnitřní chodníky“ (pp.č.37/1) úsek u vstupu do ul. Mechová vše k.ú. Mšeno nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou z důvodu: výkopové práce pro pokládku kabelového vedení NN u stavby IV-12-4023626 JN-Jablonec n.N., Palackého kNN, SD622 , + omezení parkování, Vydal: Magistrát města Jablonec nad Nisou

Mapa Práce na silnici Jablonec nad Nisou

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz