..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Jindřichův Hradec 30.9.2022

Jindřichův Hradec

 | od 30.9.2022 00:00 do 31.12.2022 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

silnice I/34, Jindřichův Hradec, okr. Jindřichův Hradec

Popis Dopravní uzavírky a omezení

Úplná uzavírka silnice I/34 v Jindřichově Hradci, pro provedení opravy mostu ev.č. 34-012.2 (přes vodní tok Řečička) a to části větve mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/128 ul. Vídeňská u objektu kasáren – uzavřen bude úsek křižovatkové větve mezi hlavním tahem silnice I/34 Jindřichův Hradec – České Budějovice a odbočkou z této větve na místní komunikaci vedoucí podél kasáren k sídlišti Vajgar (levé odbočení na tuto místní komunikaci bude umožněno), viz přiložená situace dopravně inženýrského opatření, na dobu: 30. 9. – 31. 12. 2022. Vedení objízdných tras: 1. Pro vozidla jedoucí po silnici I/34 od okružní křižovatky se silnicí II/164 (v jihovýchodní části J. Hradce) směrem do centra Jindřichova Hradce, na Novou Bystřici a Vídeň bude objízdná trasa vedena po silnici I/34 od mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/128 ul. Vídeňská k okružní křižovatce s místní komunikací ul. Václavská (v jihozápadní části J. Hradce); na této křižovatce se vozidla otočí a v protisměru se po silnici I/34 vrátí zpět k mimoúrovňové křižovatce se silnicí II/128 ul. Vídeňská. 2. Pro vozidla jedoucí po místní komunikaci ul. Vídeňská z centra Jindřichova Hradce a po silnici II/128 od Nové Bystřice směrem na České Budějovice bude objízdná trasa vedena po silnici I/34 od mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/128 ul. Vídeňská na okružní křižovatku se silnicí II/164; na této křižovatce se vozidla otočí a v protisměru se po silnici I/34 vrátí zpět ke zmíněné mimoúrovňové křižovatce a dále po silnici I/34 směr České Budějovice

silnice I/34, Jindřichův Hradec, okr. Jindřichův Hradec, Od 30.09.2022 00:00, Do 31.12.2022 23:59, Úplná uzavírka silnice I/34 v Jindřichově Hradci, pro provedení opravy mostu ev.č. 34-012.2 (přes vodní tok Řečička) a to části větve mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/128 ul. Vídeňská u objektu kasáren – uzavřen bude úsek křižovatkové větve mezi hlavním tahem silnice I/34 Jindřichův Hradec – České Budějovice a odbočkou z této větve na místní komunikaci vedoucí podél kasáren k sídlišti Vajgar (levé odbočení na tuto místní komunikaci bude umožněno), viz přiložená situace dopravně inženýrského opatření, na dobu: 30. 9. – 31. 12. 2022. Vedení objízdných tras: 1. Pro vozidla jedoucí po silnici I/34 od okružní křižovatky se silnicí II/164 (v jihovýchodní části J. Hradce) směrem do centra Jindřichova Hradce, na Novou Bystřici a Vídeň bude objízdná trasa vedena po silnici I/34 od mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/128 ul. Vídeňská k okružní křižovatce s místní komunikací ul. Václavská (v jihozápadní části J. Hradce); na této křižovatce se vozidla otočí a v protisměru se po silnici I/34 vrátí zpět k mimoúrovňové křižovatce se silnicí II/128 ul. Vídeňská. 2. Pro vozidla jedoucí po místní komunikaci ul. Vídeňská z centra Jindřichova Hradce a po silnici II/128 od Nové Bystřice směrem na České Budějovice bude objízdná trasa vedena po silnici I/34 od mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/128 ul. Vídeňská na okružní křižovatku se silnicí II/164; na této křižovatce se vozidla otočí a v protisměru se po silnici I/34 vrátí zpět ke zmíněné mimoúrovňové křižovatce a dále po silnici I/34 směr České Budějovice, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Jindřichův Hradec

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz