..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Karlovy Vary 19.11.2023

Karlovy Vary

 | od 19.11. 08:00 do 28.11. 18:00

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

ulice Západní, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary

Popis Dopravní uzavírky a omezení

V Karlových Varech, k.ú. Tuhnice bude uzavřena část ulice Západní - železniční přejezd P 394 na trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary z důvodu opravy tohoto přejezdu. Název stavby: oprava trati v úseku Karlovy Vary - Březová - Karlovy Vary dolní nádraží. Objízdná trasa zajištěna Stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pod značkou KK/3537/DS/23 ze dne 24.10.2023 vyhotovena Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, Závodní 353/88, 360 00 Karlovy Vary, tel. 354222513 - Josef Vaněk.

ulice Západní, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, Od 19.11.2023 08:00, Do 28.11.2023 18:00, V Karlových Varech, k.ú. Tuhnice bude uzavřena část ulice Západní - železniční přejezd P 394 na trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary z důvodu opravy tohoto přejezdu. Název stavby: oprava trati v úseku Karlovy Vary - Březová - Karlovy Vary dolní nádraží. Objízdná trasa zajištěna Stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pod značkou KK/3537/DS/23 ze dne 24.10.2023 vyhotovena Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, Závodní 353/88, 360 00 Karlovy Vary, tel. 354222513 - Josef Vaněk. Vydal: Magistrát města Karlovy Vary

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Karlovy Vary

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz