..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno, sportovní akce Kdyně 19.5.2019

Kdyně

 | od 19.5. 08:00 do 19.5. 18:00

Popis silničního omezení Omezení provozu a zákazy

místní komunikace - silnice III/0221, Kdyně, okr. Domažlice, přes: silnice III/0221 (ulice Na Hájovně)

Popis Omezení provozu a zákazy

úplné (pro veškerý provoz) uzavírky na silnici III. tř. č. 0221 v délce cca 2241 m, v km staničení: cca 2,110 (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a místní komunikace v lokalitě koupaliště Na Hájovně) až 4,351 (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a silnice III. tř. č. 18413) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), v: katastrálním území Kdyně

místní komunikace - silnice III/0221, Kdyně, okr. Domažlice, přes: silnice III/0221 (ulice Na Hájovně), Od 19.05.2019 08:00, Do 19.05.2019 18:00, úplné (pro veškerý provoz) uzavírky na silnici III. tř. č. 0221 v délce cca 2241 m, v km staničení: cca 2,110 (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a místní komunikace v lokalitě koupaliště Na Hájovně) až 4,351 (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a silnice III. tř. č. 18413) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), v: katastrálním území Kdyně, Objížďka - obousměrná, obousměrná objížďka pro veškerý provoz: silnice III/0221 (ulice Na Hájovně) - silnice I/22 (ulice Klatovská), Kdyně, okr. Domažlice, přes: ulice Starokdyňská, silnice I/22 (Nový Dvůr), silnice III/0221 (Němčice), od místa uzavírky provozu (křižovatka silnice II. tř. č. 184 a silnice III. tř. č. 18413) po silnici II. tř. č. 184 do obce Němčice a dále po silnici III. tř. č. 18411 přes obec Nový Dvůr na silnici I. tř. č. 22 a po silnici I. tř. č. 22 do Kdyně na křižovatku silnice I. tř. č. 22 a silnice II. tř. č. 184 a dále po silnici II. tř. č. 184 zpět k místu uzavírky provozu – obousměrně (délka objížďky: cca 12 538 m ), Vydal: Městský úřad Domažlice

Mapa Omezení provozu a zákazy Kdyně

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz