..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Koloveč 19.9.2022

Koloveč

 | od 19.9. 00:00 do 31.10. 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

silnice II/183 (ulice Domažlická - ulice Tyršova), Koloveč, okr. Domažlice

Popis Dopravní uzavírky a omezení

úplná uzavírka provozu na silnici 1a) II. tř. č. 183 (Domažlická a Tyršova ulice), v délce: cca 350 m, v km staničení: cca 14,984 (křižovatka s místní komunikací – Bezručova ulice)-cca 15,334 (křižovatka s místní komunikací – Sportovní ulice) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); 1b) II. tř. č. 185 (ulice Náměstí), v délce: cca 40 m, v km staničení: 7,582 /křižovatka se silnicí II. tř. č. 183 – Domažlická a Tyršova ulice)-cca 7,622 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); 2) II. tř. č. 183 ( Tyršova ulice) v délce: cca 250 m, v km staničení: 15,084 (křižovatka se silnicí II. tř. č. 185 – ulice Náměstí)-15,334 (křižovatka s místní komunikací – Sportovní ulice) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); b) II. tř. č. 185 (Palackého ulice), to vše v: městysi Koloveč,

silnice II/183 (ulice Domažlická - ulice Tyršova), Koloveč, okr. Domažlice, Od 19.09.2022 00:00, Do 31.10.2022 23:59, úplná uzavírka provozu na silnici 1a) II. tř. č. 183 (Domažlická a Tyršova ulice), v délce: cca 350 m, v km staničení: cca 14,984 (křižovatka s místní komunikací – Bezručova ulice)-cca 15,334 (křižovatka s místní komunikací – Sportovní ulice) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); 1b) II. tř. č. 185 (ulice Náměstí), v délce: cca 40 m, v km staničení: 7,582 /křižovatka se silnicí II. tř. č. 183 – Domažlická a Tyršova ulice)-cca 7,622 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); 2) II. tř. č. 183 ( Tyršova ulice) v délce: cca 250 m, v km staničení: 15,084 (křižovatka se silnicí II. tř. č. 185 – ulice Náměstí)-15,334 (křižovatka s místní komunikací – Sportovní ulice) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); b) II. tř. č. 185 (Palackého ulice), to vše v: městysi Koloveč, Objížďka - obousměrná, obousměrná objížďka pro veškerý provoz: silnice II/183 (ulice Domažlická), Koloveč - silnice III/1859, Kanice, okr. Domažlice, přes: silnice III/1846, silnice III/1859 (Kanice), Únějovice, silnice II/183 (ulice Domažlická) (Koloveč), ulice Zahradní, silnice II/183 (ulice Domažlická), silnice II/185 (ulice Palackého), ulice Školní, ulice Bezručova, silnice II/183, silnice III/1859 (Kanice), silnice II/183 (Koloveč), Kanice, v délce cca 7960 m: od místa uzavírky provozu (křižovatka s místní komunikací – Sportovní ulice) po místní komunikaci (Sportovní ulice) na křižovatku se silnicí III. tř. č. 1858 (ulice U Staré fary), po silnici III. tř. č. 1858 (ulice U Staré fary) na křižovatku se silnicí II. tř. č. 185 (Palackého ulice), po silnici II. tř. č. 185 (Palackého ulice) na křižovatku se silnicí III. tř. č. 1846 (Husova ulice), po silnici III. tř. č. 1846 (Husova ulice) na křižovatku se silnicí III. tř. č. 1859, po silnici III. tř. č. 1859 na křižovatku se silnicí II. tř. č. 183 a dále po silnici II. tř. č. 183 zpět k místu uzavírky provozu (křižovatka s místní komunikací – Bezručova ulice), obousměrně, Objížďka - obousměrná, obousměrná objížďka pro veškerý provoz: silnice II/185 (ulice Náměstí - ulice Palackého), Koloveč, okr. Domažlice, přes: ulice Sportovní, silnice III/1858 (ulice U staré fary), v délce cca 630 m: od místa uzavírky provozu na silnici II. tř. č. 185 po silnici II. tř. č. 185 (ulice Náměstí a Palackého ulice) na křižovatku se silnicí III. tř. č. 1858 (ulice U Staré fary), po silnici III. tř. č. 1858 (ulice U Staré fary) na křižovatku s místní komunikací (Sportovní ulice) a dále po místní komunikaci (Sportovní ulice) k místu uzavírky provozu na silnici II. tř. č. 183 (křižovatka se silnicí II. tř. č. 183 – Tyršova ulice), Objížďka - obousměrná, obousměrná objížďka pro veškerý provoz: silnice II/185 (ulice Náměstí - ulice Palackého), Koloveč, okr. Domažlice, přes: ulice Sportovní, silnice III/1858 (ulice U staré fary), v délce: cca 595 m: od místa uzavírky provozu (křižovatka s místní komunikací (Sportovní ulice) po místní komunikaci (Sportovní ulice) na křižovatku se silnicí III. tř. č. 1858 (ulice U Staré fary), po silnici III. tř. č. 1858 (ulice U Staré fary) na křižovatku se silnicí II. tř. č. 185 (Palackého ulice a ulice Náměstí) a dále po silnici II. tř. č. 185 (Palackého ulice a ulice Náměstí) zpět k místu uzavírky provozu (křižovatka se silnicí II. tř. č. 183 (Domažlická a Tyršova ulice), Vydal: Městský úřad Domažlice

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Koloveč

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz