..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Koloveč 1.11.2022

Koloveč

 | od 1.11.2022 00:00 do 15.4.2023 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

silnice II/183 (ulice Tyršova), Koloveč, okr. Domažlice

Popis Dopravní uzavírky a omezení

úplná uzavírka provozu na silnici 1a) II. tř. č. 183 (Domažlická a Tyršova ulice), v délce: cca 350 m, v km staničení: cca 14,984 (křižovatka s místní komunikací – Bezručova ulice)-cca 15,334 (křižovatka s místní komunikací – Sportovní ulice) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); 1b) II. tř. č. 185 (ulice Náměstí), v délce: cca 40 m, v km staničení: 7,582 /křižovatka se silnicí II. tř. č. 183 – Domažlická a Tyršova ulice)-cca 7,622 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); 2) II. tř. č. 183 ( Tyršova ulice) v délce: cca 250 m, v km staničení: 15,084 (křižovatka se silnicí II. tř. č. 185 – ulice Náměstí)-15,334 (křižovatka s místní komunikací – Sportovní ulice) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); b) II. tř. č. 185 (Palackého ulice), to vše v: městysi Koloveč,

silnice II/183 (ulice Tyršova), Koloveč, okr. Domažlice, Od 01.11.2022 00:00, Do 15.04.2023 23:59, úplná uzavírka provozu na silnici 1a) II. tř. č. 183 (Domažlická a Tyršova ulice), v délce: cca 350 m, v km staničení: cca 14,984 (křižovatka s místní komunikací – Bezručova ulice)-cca 15,334 (křižovatka s místní komunikací – Sportovní ulice) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); 1b) II. tř. č. 185 (ulice Náměstí), v délce: cca 40 m, v km staničení: 7,582 /křižovatka se silnicí II. tř. č. 183 – Domažlická a Tyršova ulice)-cca 7,622 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); 2) II. tř. č. 183 ( Tyršova ulice) v délce: cca 250 m, v km staničení: 15,084 (křižovatka se silnicí II. tř. č. 185 – ulice Náměstí)-15,334 (křižovatka s místní komunikací – Sportovní ulice) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice); b) II. tř. č. 185 (Palackého ulice), to vše v: městysi Koloveč, Objížďka - obousměrná, obousměrná objížďka pro veškerý provoz: silnice II/185 (ulice Náměstí - ulice Palackého), Koloveč, okr. Domažlice, přes: ulice Sportovní, silnice III/1858 (ulice U staré fary), v délce: cca 595 m: od místa uzavírky provozu (křižovatka s místní komunikací (Sportovní ulice) po místní komunikaci (Sportovní ulice) na křižovatku se silnicí III. tř. č. 1858 (ulice U Staré fary), po silnici III. tř. č. 1858 (ulice U Staré fary) na křižovatku se silnicí II. tř. č. 185 (Palackého ulice a ulice Náměstí) a dále po silnici II. tř. č. 185 (Palackého ulice a ulice Náměstí) zpět k místu uzavírky provozu (křižovatka se silnicí II. tř. č. 183 (Domažlická a Tyršova ulice), Vydal: Městský úřad Domažlice

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Koloveč

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz