..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

práce na inženýrských sítích Litvínov 6.9.2021

Litvínov

 | od 6.9.2021 00:00 do 19.8.2022 23:59

Popis silničního omezení Práce na silnici

V obci Litvínov(okres Most) ulice: Jiráskova, Mezibořská, Smetanova, Tržní, Vinohradská, Žižkova, silnice: místní komunikace

Popis Práce na silnici

Částečné uzavírky silnice č. III/2564 Tržní a Mezibořská a místních komunikací Jiráskova, Vinohradská, Žižkova, Nerudova, Ke Střelnici a chodníků Jiráskova, Vinohradská, chodníků podél silnice č. III/2564 Tržní a Mezibořská a chodníků Podkrušnohorská Litvínově, z důvodu stavebních prací - výměny stávajícího vedení vysokého napětí a ve stávající trase přidání komunikační sítě optické infrastruktury, v rámci akce: "MO_Litvínov, kVN, HDPE, ZOK, mezi LITV-0966, IE-12-4006550".

V obci Litvínov(okres Most) ulice: Jiráskova, Mezibořská, Smetanova, Tržní, Vinohradská, Žižkova, silnice: místní komunikace, Od 06.09.2021 00:00, Do 19.08.2022 23:59, Částečné uzavírky silnice č. III/2564 Tržní a Mezibořská a místních komunikací Jiráskova, Vinohradská, Žižkova, Nerudova, Ke Střelnici a chodníků Jiráskova, Vinohradská, chodníků podél silnice č. III/2564 Tržní a Mezibořská a chodníků Podkrušnohorská Litvínově, z důvodu stavebních prací - výměny stávajícího vedení vysokého napětí a ve stávající trase přidání komunikační sítě optické infrastruktury, v rámci akce: "MO_Litvínov, kVN, HDPE, ZOK, mezi LITV-0966, IE-12-4006550". , Vydal: Městský úřad Litvínov

Mapa Práce na silnici Litvínov

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz