..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

stavební práce Luhačovice 1.9.2023

Luhačovice

 | od 1.9.2023 00:00 do 31.8.2024 23:59

Popis silničního omezení Práce na silnici

ulice Zatloukalova, v katastru obce Luhačovice, okr. Zlín

Popis Práce na silnici

částečná a úplná uzavírka provozu na místní komunikaci: III. a IV. třídy (chodník) – ul. Zatloukalova v místě (úseku): dle situace DZ, kterou vypracovala společnost NVB LINE, s. r. o., IČO: 26979675, vypracoval: Kašpar, kontroloval: Janata, datum: 11.05.2023 , č. v.: ZK-21-1763 Zábor chodníku, ZK-21-1763 Zábor komunikace + Technická zpráva ? pozemek místních komunikací: parc. č. 2441/3 ? podél pozemku: parc. č. 2967 a 2990 v obci (k. ú.): Luhačovice z důvodu: provádění stavebních prací v rámci realizace stavby „Bytový dům v ul. Zatloukalova, Luhačovice“ způsobem: úplná uzavírka chodníku v max. délce 25 m; kdy vymezené pracovní prostory budou sloužit jako zázemí stavby při provádění přípravných prací; chodci budou převedeni na protilehlý chodník částečná uzavírka vozovky – uzavřen přilehlý jízdní pruh v max. délce 25 m; pracovní místo pro stání pracovní techniky a vozidel stavby; z důvodu zajištění bezpečného průjezdu vozidel kolem pracovního místa snížena rychlost na 30 km/h a šířka průjezdné části vozovky bude vždy 2,75 m během zimní údržby či v případě zhoršených klimatických podmínek bude uzavřen pouze chodník v max. délce 25 m vozovka místní komunikace nebude po čas zimní údržby částečnou uzavírkou dotčena v termínu: od 01.09.2023 do 31.08.2024

ulice Zatloukalova, v katastru obce Luhačovice, okr. Zlín, Od 01.09.2023 00:00, Do 31.08.2024 23:59, částečná a úplná uzavírka provozu na místní komunikaci: III. a IV. třídy (chodník) – ul. Zatloukalova v místě (úseku): dle situace DZ, kterou vypracovala společnost NVB LINE, s. r. o., IČO: 26979675, vypracoval: Kašpar, kontroloval: Janata, datum: 11.05.2023 , č. v.: ZK-21-1763 Zábor chodníku, ZK-21-1763 Zábor komunikace + Technická zpráva ? pozemek místních komunikací: parc. č. 2441/3 ? podél pozemku: parc. č. 2967 a 2990 v obci (k. ú.): Luhačovice z důvodu: provádění stavebních prací v rámci realizace stavby „Bytový dům v ul. Zatloukalova, Luhačovice“ způsobem: úplná uzavírka chodníku v max. délce 25 m; kdy vymezené pracovní prostory budou sloužit jako zázemí stavby při provádění přípravných prací; chodci budou převedeni na protilehlý chodník částečná uzavírka vozovky – uzavřen přilehlý jízdní pruh v max. délce 25 m; pracovní místo pro stání pracovní techniky a vozidel stavby; z důvodu zajištění bezpečného průjezdu vozidel kolem pracovního místa snížena rychlost na 30 km/h a šířka průjezdné části vozovky bude vždy 2,75 m během zimní údržby či v případě zhoršených klimatických podmínek bude uzavřen pouze chodník v max. délce 25 m vozovka místní komunikace nebude po čas zimní údržby částečnou uzavírkou dotčena v termínu: od 01.09.2023 do 31.08.2024 , Vydal: Městský úřad Luhačovice

Mapa Práce na silnici Luhačovice

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz