..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

stavební práce Mohelnice 14.10.2019

Mohelnice

 | od 14.10. 00:00 do 30.11. 23:59

Popis silničního omezení Práce na silnici

ulice Květná, mezi křižovatkami ulic Růžová a Pionýrů, Mohelnice, okr. Šumperk

Popis Práce na silnici

p o v o l u j e částečnou uzavírku místní komunikace – ul. Květná v Mohelnici, ve vlastnictví Města Mohelnice, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice, z důvodu konání akce: "Stavební práce při rekonstrukci komunikace – ul. Květná" (dále jen "uzavírka") v termínu od nabytí právní moci rozhodnutí do 30. 11. 2019.

ulice Květná, mezi křižovatkami ulic Růžová a Pionýrů, Mohelnice, okr. Šumperk, Od 14.10.2019 00:00, Do 30.11.2019 23:59, p o v o l u j e částečnou uzavírku místní komunikace – ul. Květná v Mohelnici, ve vlastnictví Města Mohelnice, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice, z důvodu konání akce: "Stavební práce při rekonstrukci komunikace – ul. Květná" (dále jen "uzavírka") v termínu od nabytí právní moci rozhodnutí do 30. 11. 2019. , Vydal: Městský úřad Mohelnice

Mapa Práce na silnici Mohelnice

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz