..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Ostrava 11.4.2022

Ostrava

 | od 11.4. 07:00 do 31.7. 19:00

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

místní komunikace, Poruba, v katastru obce Ostrava

Popis Dopravní uzavírky a omezení

Uzavírka částí místních komunikací III. třídy: - č. 128c dvorní trakt ulice Hlavní třída – za domy č.p. 592/115 – 582/8 (úsek od prodejny potravin Hruška po Alšovo náměstí), - č. 46c ulice Komenského v úseku ulice Hlavní třída – náměstí Jana Nerudy, v rámci stavby „Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída v Ostravě - Porubě“ dle § 24 zákona o pozemních komunikacích. Termín: zahájení uzavírky 11.04.2022 v 7:00 hodin, ukončení uzavírky 23.10.2022 v 19:00 hodin. Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída v Ostravě - Porubě: Rekonstrukce vnitrobloku včetně komunikací. Bourání stávajících zpevněných ploch, výstavba parkovišť, rekonstrukce vozovek včetně odvodnění, retenční nádrže, rekonstrukce chodníků, kontejnerových stanovišť a veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí. Realizace proběhne ve 3 etapách za úplné uzavírky. Objížďka je možná po místních komunikacích. 1. etapa úplná uzávěra dvorního traktu ulice Hlavní třída od prodejny potravin Hruška po ulici Komenského, za domy č.p. 592/115 - 583/105. 2. etapa úplná uzávěra dvorního traktu ulice Hlavní třída od ulice Komenského po Alšovo náměstí, za domy č.p. 583/103 – 582/8. 3. etapa úplná uzávěra ulice Komenského v úseku ulice Hlavní třída – náměstí Jana Nerudy.

místní komunikace, Poruba, v katastru obce Ostrava, Od 11.04.2022 07:00, Do 31.07.2022 19:00, Uzavírka částí místních komunikací III. třídy: - č. 128c dvorní trakt ulice Hlavní třída – za domy č.p. 592/115 – 582/8 (úsek od prodejny potravin Hruška po Alšovo náměstí), - č. 46c ulice Komenského v úseku ulice Hlavní třída – náměstí Jana Nerudy, v rámci stavby „Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída v Ostravě - Porubě“ dle § 24 zákona o pozemních komunikacích. Termín: zahájení uzavírky 11.04.2022 v 7:00 hodin, ukončení uzavírky 23.10.2022 v 19:00 hodin. Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída v Ostravě - Porubě: Rekonstrukce vnitrobloku včetně komunikací. Bourání stávajících zpevněných ploch, výstavba parkovišť, rekonstrukce vozovek včetně odvodnění, retenční nádrže, rekonstrukce chodníků, kontejnerových stanovišť a veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí. Realizace proběhne ve 3 etapách za úplné uzavírky. Objížďka je možná po místních komunikacích. 1. etapa úplná uzávěra dvorního traktu ulice Hlavní třída od prodejny potravin Hruška po ulici Komenského, za domy č.p. 592/115 - 583/105. 2. etapa úplná uzávěra dvorního traktu ulice Hlavní třída od ulice Komenského po Alšovo náměstí, za domy č.p. 583/103 – 582/8. 3. etapa úplná uzávěra ulice Komenského v úseku ulice Hlavní třída – náměstí Jana Nerudy. , Vydal: ÚMO Ostrava Poruba

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Ostrava

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz