..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Ostrava 1.8.2023

Ostrava

 | od 1.8. 07:00 do 10.11. 19:00

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

ulice náměstí Vítězslava Nováka, Poruba, v katastru obce Ostrava

Popis Dopravní uzavírky a omezení

Úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy č. 73c náměstí Vítězslava Nováka (jednosměrný průjezd náměstím a dále příjezd od náměstí k domu s podchodem č.p. 551/22), pozemek parc. č. 446 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, z důvodu stavby: „Revitalizace nám. V. Nováka, Ostrava – Poruba“ dle § 24 zákona o pozemních komunikacích. V rámci uzávěry budou probíhat práce na revitalizaci zeleně v parku VKP (kácení stromů, ořezy a doplnění výsadeb stromů) a dále pak rekonstrukce stávající vozovky vč. odvodnění a její rozšíření o cca 1,5 m tak, aby bylo možno zachovat podélné parkování po obvodu parku.

ulice náměstí Vítězslava Nováka, Poruba, v katastru obce Ostrava, Od 01.08.2023 07:00, Do 10.11.2023 19:00, Úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy č. 73c náměstí Vítězslava Nováka (jednosměrný průjezd náměstím a dále příjezd od náměstí k domu s podchodem č.p. 551/22), pozemek parc. č. 446 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, z důvodu stavby: „Revitalizace nám. V. Nováka, Ostrava – Poruba“ dle § 24 zákona o pozemních komunikacích. V rámci uzávěry budou probíhat práce na revitalizaci zeleně v parku VKP (kácení stromů, ořezy a doplnění výsadeb stromů) a dále pak rekonstrukce stávající vozovky vč. odvodnění a její rozšíření o cca 1,5 m tak, aby bylo možno zachovat podélné parkování po obvodu parku. , Vydal: ÚMO Ostrava Poruba

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Ostrava

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz