..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Ostrava 7.8.2023

Ostrava

 | od 7.8. 00:00 do 31.10. 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

V obci Polanka nad Odrou(okres Ostrava-město) ulice: Jaroslava Seiferta, Staniční, silnice: místní komunikace

Popis Dopravní uzavírky a omezení

úplná uzavírka v úseku ul. Jaroslava Seiferta na pozemku parc. č. 2022/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, z důvodu realizace stavby "Rekonstrukce MK lokalita Zámecká III". Objízdná trasa není stanovena., 3. etapa, pokládka živičného krytu

V obci Polanka nad Odrou(okres Ostrava-město) ulice: Jaroslava Seiferta, Staniční, silnice: místní komunikace, Od 07.08.2023 00:00, Do 31.10.2023 23:59, úplná uzavírka v úseku ul. Jaroslava Seiferta na pozemku parc. č. 2022/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, z důvodu realizace stavby "Rekonstrukce MK lokalita Zámecká III". Objízdná trasa není stanovena. 3. etapa, pokládka živičného krytu, Vydal: ÚMO Ostrava Polanka nad Odrou

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Ostrava

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz