..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno, sportovní akce Plzeň 20.4.2019

Plzeň

 | od 20.4. 00:00 do 20.4. 23:59

Popis silničního omezení Omezení provozu a zákazy

ulice U Ježíška, Plzeň 2-Slovany, Plzeň

Popis Omezení provozu a zákazy

na místní komunikaci III. tř. C2224 Denisovo nábřeží, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku směrem od ulice Pařížská po napojení na místní komunikaci III. třídy C2223 U Ježíška na místní komunikaci III. třídy C2223 U Ježíška, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku napojení účelové komunikace vedoucí k bytovým domům U Ježíška 2713/11, U Ježíška 2712/9, U Ježíška 2711/7, U Ježíška 2710/5 a U Ježíška 2432/3 - oboustranné vyblokování parkovacích míst v úseku od napojení na místní komunikaci III. třídy C2224 Denisovo nábřeží po napojení účelové komunikace vedoucí od bytových domů U Ježíška 2713/11, U Ježíška 2712/9, U Ježíška 2711/7, U Ježíška 2710/5 a U Ježíška 2432/3 - zobousměrnění vozovky v úseku od ulice U Trati po účelovou komunikaci vedoucí k bytovým domům U Ježíška 2713/11, U Ježíška 2712/9, U Ježíška 2711/7, U Ježíška 2710/5 a U Ježíška 2432/3

ulice U Ježíška, Plzeň 2-Slovany, Plzeň, Od 20.04.2019 00:00, Do 20.04.2019 23:59, na místní komunikaci III. tř. C2224 Denisovo nábřeží, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku směrem od ulice Pařížská po napojení na místní komunikaci III. třídy C2223 U Ježíška na místní komunikaci III. třídy C2223 U Ježíška, v Plzni - úplná uzavírka vozovky, v úseku napojení účelové komunikace vedoucí k bytovým domům U Ježíška 2713/11, U Ježíška 2712/9, U Ježíška 2711/7, U Ježíška 2710/5 a U Ježíška 2432/3 - oboustranné vyblokování parkovacích míst v úseku od napojení na místní komunikaci III. třídy C2224 Denisovo nábřeží po napojení účelové komunikace vedoucí od bytových domů U Ježíška 2713/11, U Ježíška 2712/9, U Ježíška 2711/7, U Ježíška 2710/5 a U Ježíška 2432/3 - zobousměrnění vozovky v úseku od ulice U Trati po účelovou komunikaci vedoucí k bytovým domům U Ježíška 2713/11, U Ježíška 2712/9, U Ježíška 2711/7, U Ježíška 2710/5 a U Ježíška 2432/3 , Vydal: ÚMO Plzeň 02 Slovany

Mapa Omezení provozu a zákazy Plzeň

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz