..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Praha 23.2.2023

Praha

 | od 23.2. 00:00 do 28.4. 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

ulice Heřmánková, mezi křižovatkami ulic Ke stráni a Ke kovárně, Praha-Křeslice, Praha

Popis Dopravní uzavírky a omezení

2. Doba trvání úplné uzavírky je stanovena ve dvou etapách a termínech: A) 1. Etapa: - úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy ul. Heřmánková, Praha 114, v úseku od č. p. 120/19 k č. p. 124/8, zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce pozemní komunikace, odvodnění, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m. Termín: od 06.02.2023 časově od 08:00 hodin do 03.04.2023 časově do 21:59 hodin. B) 2. Etapa: - úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy ul. Ke Stráni, Praha 114, včetně křižovatky ul. Ke Stráni x K Průhonicům, v úseku od křižovatky ul. Ke Stráni x K Průhonicům ke křižovatce ul. Ke Stráni x Heřmánková, Praha 114 (od č. p. 102/20 k č. p. 120/19), zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce pozemní komunikace, přeložky kabelových sítí, finální povrchy, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m, - úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy ul. Heřmánková, Praha 114, v úseku od č. p. 120/19 k č. p. 124/8, zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce pozemní komunikace, výstavba obrubníků a zpevněných ploch, finální povrchy, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m. Termín: od 23.02.2023 časově od 08:00 hodin do 28.04.2023 časově do 21:59 hodin.

ulice Heřmánková, mezi křižovatkami ulic Ke stráni a Ke kovárně, Praha-Křeslice, Praha, Od 23.02.2023 00:00, Do 28.04.2023 23:59, 2. Doba trvání úplné uzavírky je stanovena ve dvou etapách a termínech: A) 1. Etapa: - úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy ul. Heřmánková, Praha 114, v úseku od č. p. 120/19 k č. p. 124/8, zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce pozemní komunikace, odvodnění, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m. Termín: od 06.02.2023 časově od 08:00 hodin do 03.04.2023 časově do 21:59 hodin. B) 2. Etapa: - úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy ul. Ke Stráni, Praha 114, včetně křižovatky ul. Ke Stráni x K Průhonicům, v úseku od křižovatky ul. Ke Stráni x K Průhonicům ke křižovatce ul. Ke Stráni x Heřmánková, Praha 114 (od č. p. 102/20 k č. p. 120/19), zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce pozemní komunikace, přeložky kabelových sítí, finální povrchy, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m, - úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy ul. Heřmánková, Praha 114, v úseku od č. p. 120/19 k č. p. 124/8, zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce pozemní komunikace, výstavba obrubníků a zpevněných ploch, finální povrchy, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m. Termín: od 23.02.2023 časově od 08:00 hodin do 28.04.2023 časově do 21:59 hodin. , Objížďka - bez rozlišení: V obci Praha-Křeslice(okres Hlavní město Praha) ulice: K Čestlicům, K Průhonicům, Ke stráni, Mátová, Na Vlasačce, U Vlasačky, Za Vlasačkou, silnice: místní komunikace, Vydal: ÚMČ Praha 11

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Praha

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz