..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

most uzavřen Příbram 24.10.2021

Příbram

 | od 24.10. 00:00 do 12.11. 23:59

Popis silničního omezení Omezení provozu a zákazy

silnice I/66 (ulice Plzeňská), Příbram, okr. Příbram

Popis Omezení provozu a zákazy

uzavírka okružní křižovatky silnice č. I/66, v km staničení cca 7,700 – 7,800, silničního mostu ev.č. 66-006, ulice Plzeňská, z důvodu realizace stavby – I/66 Příbram, most ev.č. 66-006 stavební úpravy mostu přes Příbramský potok u rybníka Dolejší Obora. Práce budou probíhat po etapách, při částečné (jednosměrné) uzavírce bude vytvořeno pracovní místo zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, provoz bude veden pomocným jízdním pruhem, při úplné uzavírce bude provoz veden po vyznačených objízdných trasách. Popis objízdných tras při jednotlivých etapách: I. pro vozidla o hmotnosti do 3,5 t obousměrně po značené objízdné trase, okružní křižovatka Dolejší Obora – silnice č. I/18 – okružní křižovatka „Masokombinát“ – místní komunikace, ulice Jinecká – sinice č. III/1417 – křižovatka se silnicí třída kpt. Olesinského – silnice č. II/118 – Jiráskovy sady – Hailova – okružní křižovatka, náměstí T.G.M. – silnice č. I/66 Plzeňská, délka cca 2,5 km. II. obousměrně po značené objízdné trase, okružní křižovatka Dolejší Obora – místní komunikace ulice Čs. armády – ulice Březnická – okružní křižovatka Na Flusárně – silnice č. III/1911 – silnice č. I/66 – ulice Milínská, délka cca 2km.

silnice I/66 (ulice Plzeňská), Příbram, okr. Příbram, most uzavřen stavební práce, Od 24.10.2021 00:00 Do 12.11.2021 23:59, uzavírka okružní křižovatky silnice č. I/66, v km staničení cca 7,700 – 7,800, silničního mostu ev.č. 66-006, ulice Plzeňská, z důvodu realizace stavby – I/66 Příbram, most ev.č. 66-006 stavební úpravy mostu přes Příbramský potok u rybníka Dolejší Obora. Práce budou probíhat po etapách, při částečné (jednosměrné) uzavírce bude vytvořeno pracovní místo zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, provoz bude veden pomocným jízdním pruhem, při úplné uzavírce bude provoz veden po vyznačených objízdných trasách. Popis objízdných tras při jednotlivých etapách: I. pro vozidla o hmotnosti do 3,5 t obousměrně po značené objízdné trase, okružní křižovatka Dolejší Obora – silnice č. I/18 – okružní křižovatka „Masokombinát“ – místní komunikace, ulice Jinecká – sinice č. III/1417 – křižovatka se silnicí třída kpt. Olesinského – silnice č. II/118 – Jiráskovy sady – Hailova – okružní křižovatka, náměstí T.G.M. – silnice č. I/66 Plzeňská, délka cca 2,5 km. II. obousměrně po značené objízdné trase, okružní křižovatka Dolejší Obora – místní komunikace ulice Čs. armády – ulice Březnická – okružní křižovatka Na Flusárně – silnice č. III/1911 – silnice č. I/66 – ulice Milínská, délka cca 2km., Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje,

Mapa Omezení provozu a zákazy Příbram

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz