..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Sloup 22.3.2024

Sloup

 | od 22.3. 05:00 do 22.3. 16:00

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

silnice II/373, Sloup, okr. Blansko

Popis Dopravní uzavírky a omezení

úplná uzavírka - silnice II/373 bude úplně uzavřena v km jejího staničení cca 40.950 – 41,558, tj. v průtahu městysem - v úseku od křižovatky se silnicí II/377 po křižovatku s místní komunikací u čistírny odpadních vod Délka uzavírky: cca 0,600 km Doba trvání uzavírky: 22.03.2024 (pátek) v době od 05:00 hod.-16:00 hod. důvod uzavírky: pořádání hlavní Sloupské pouti - Květný pátek

silnice II/373, Sloup, okr. Blansko, Od 22.03.2024 05:00, Do 22.03.2024 16:00, úplná uzavírka - silnice II/373 bude úplně uzavřena v km jejího staničení cca 40.950 – 41,558, tj. v průtahu městysem - v úseku od křižovatky se silnicí II/377 po křižovatku s místní komunikací u čistírny odpadních vod Délka uzavírky: cca 0,600 km Doba trvání uzavírky: 22.03.2024 (pátek) v době od 05:00 hod.-16:00 hod. důvod uzavírky: pořádání hlavní Sloupské pouti - Květný pátek , Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: V obci Sloup(okres Blansko), silnice: místní komunikace, Obousměrná objízdná trasa pro všechna vozidla (včetně BUS): je vedena od křižovatky silnic II/373 a II/377 zpět ve směru Petrovice, po silnici II/377 - ulici Rájecká, až na křižovatku s místní komunikací - ulice Soukupova a dále po této MK až na křižovatku se silnicí II/373, Vydal: Městský úřad Blansko

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Sloup

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz