..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Třinec 2.4.2024

Třinec

 | od 2.4. 00:00 do 31.7. 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

ulice Závodní, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Popis Dopravní uzavírky a omezení

1. omezení obecného užívání komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na pozemní komunikaci na pozemcích parc. č. 1802 a 510/1 v k. ú. Třinec, obec Třinec – komunikace na ulici Závodní, vlastník TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., v délce cca 90 m, 2. objížďka v návaznosti na omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu uvedenou v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí se stanovenou objízdnou trasou pro všechna vozidla mimo vozidel stavby: • po ulici Závodní, •? po silnici č. II/468 (ulice 1. máje) a č. II/476 (ulice Frýdecká) až k okružní křižovatce u čerpací stanice Shell, •? s pokračováním po silnici č. (II/474) I/11J Oldřichovice až ke Kanadskému lesu, •? přes městskou část Kanada po ulici Na Aleji, Na samotách, Míru až k ulici Závodní a hlavní bráně Třineckých železáren, resp. po autobusové stanoviště Pod Kanadou, a zpět. •? přes městskou část Kanada po místních komunikacích na ulicích Na Aleji (místní komunikace č. 134c), Na Samotách (místní komunikace č. 135c), Míru (místní komunikace č. 133b a 237b) až k ulici Závodní a k Hlavní bráně Třinecké železárny (resp. po autobusové stanoviště pod Kanadou) a zpět. Stanovená trasa objížďky je vyznačena v přiloženém schématu, které je přílohou rozhodnutí. Důvod omezení: realizace stavby „Most ev. č. I/2 přes Tyrku, Třinec, ul. Závodní – rekonstrukce“ Termín omezení: od 02.04.2024 do 31.07.2024 Osoby zodpovědné za dopravní omezení a za přechodnou úpravu silničního provozu: Martin Voldán, organizace stavebních prací, tel. č. 608 445 506. Kamil Kedroň, organizování a umístění dopravního značení, tel. č. 606 392 364 Autobusová doprava bude řešena následovně: Po dobu úplné uzavírky bude zřízena náhradní autobusová zastávka označená vodorovným a svislým dopravním značením: ? Třinec, Konská, Průmyslová zóna – na pozemku parc. č. 39/127 v k. ú. Konská za křižovatkou na průmyslovou zónu a před budovou kamionového dispečinku. Omezením budou dotčeny tyto autobusové linky: • Městská autobusová doprava: 866702 Kanada,školy – aut.st. – žel.st. 866705 aut.st. – Kanada,školy – Konská,Podlesí nemocnice – aut.st. Spoje linek 866702 a 866705 nebudou po dobu uzavírky silničního provozu zajištovány. Vybrané spoje linek 866706, 866711 a 866714 budou vedeny jen do/z zastávky Třinec,aut.st. Zastávka Třinec,aut.st. pod Kanadou nebude obsloužena. Linky městské autobusové dopravy 866704, 866709, 866710, 866711 a 866716 budou vedené po objízdné trase. Na tyto linky budou zpracovány výlukové jízdní řády se změnou časové polohy spojů, jízdních dob a četností spojů. • Příměstská autobusová doprava: 862764 Třinec – Vendryně – Třinec,Karpentná – Třinec 862766 Třinec – Třinec,Karpentná – Vendryně – Třinec 862769 Třinec – Třinec,Lyžbice – Vendryně 862770 Třinec – Bystřice 862771 Třinec – Bystřice – Nýdek – Nýdek,Hluchová 862772 Třinec – Bystřice – Nýdek – Nýdek,Gora 862781 Třinec – Jablunkov – Mosty u Jablunkova – Hrčava 862783 Třinec – Jablunkov – Vendryně – Písečná – Písek – Bukovec 862784 Třinec – Jablunkov – Dolní Lomná – Horní Lomná 862786 Třinec – Bystřice – Košařiska – Milíkov – Bocanovice – Jablunkov – Návsí 862787 Třinec – Bystřice – Košařiska 871732 Jablunkov – Třinec – Český Těšín – Těrlicko – Havířov – Ostrava 871733 Třinec – Český Těšín – Těrlicko 871734 Český Těšín – Třinec 871735 Třinec – Český Těšín – Třanovice – Těrlicko – Havířov 871748 Třinec – Střítež – Řeka 871750 Jablunkov – Třinec – Hnojník – Dobrá – Frýdek-Místek 871754 Třinec – Ropice – Český Těšín Vybrané spoje dotčených linek budou vedeny po objízdné trase po silnici II/476 ul. Frýdecká Oldřichovice až ke Kanadskému lesu, přes městskou část Kanada po ul. Na Aleji, ul. Na samotách, ul. Míru až k ul. Závodní a hlavní bráně Třineckých železáren, resp. zastávku Třinec,,aut.st.pod Kanadou a zpět. Ostatní spoje budou ukončeny na autobusové zastávce Třinec,,aut.st. Spoje dotčených linek končící na zastávce Třinec,,aut.st.pod Kanadou pokračující do areálu Třineckých železáren, budou vedeny ze zastávky Třinec,,aut.st. přes Třinec,Konská,PZ a areál Třineckých železáren do zastávky Třinec,,aut.st.pod Kanadou. Linka 871735 bude vedena ze zastávky Třinec,Konská,PZ přes areál Třineckých železáren do zastávky Třinec,,aut.st.pod Kanadou.

ulice Závodní, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 02.04.2024 00:00, Do 31.07.2024 23:59, 1. omezení obecného užívání komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na pozemní komunikaci na pozemcích parc. č. 1802 a 510/1 v k. ú. Třinec, obec Třinec – komunikace na ulici Závodní, vlastník TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., v délce cca 90 m, 2. objížďka v návaznosti na omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu uvedenou v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí se stanovenou objízdnou trasou pro všechna vozidla mimo vozidel stavby: • po ulici Závodní, •? po silnici č. II/468 (ulice 1. máje) a č. II/476 (ulice Frýdecká) až k okružní křižovatce u čerpací stanice Shell, •? s pokračováním po silnici č. (II/474) I/11J Oldřichovice až ke Kanadskému lesu, •? přes městskou část Kanada po ulici Na Aleji, Na samotách, Míru až k ulici Závodní a hlavní bráně Třineckých železáren, resp. po autobusové stanoviště Pod Kanadou, a zpět. •? přes městskou část Kanada po místních komunikacích na ulicích Na Aleji (místní komunikace č. 134c), Na Samotách (místní komunikace č. 135c), Míru (místní komunikace č. 133b a 237b) až k ulici Závodní a k Hlavní bráně Třinecké železárny (resp. po autobusové stanoviště pod Kanadou) a zpět. Stanovená trasa objížďky je vyznačena v přiloženém schématu, které je přílohou rozhodnutí. Důvod omezení: realizace stavby „Most ev. č. I/2 přes Tyrku, Třinec, ul. Závodní – rekonstrukce“ Termín omezení: od 02.04.2024 do 31.07.2024 Osoby zodpovědné za dopravní omezení a za přechodnou úpravu silničního provozu: Martin Voldán, organizace stavebních prací, tel. č. 608 445 506. Kamil Kedroň, organizování a umístění dopravního značení, tel. č. 606 392 364 Autobusová doprava bude řešena následovně: Po dobu úplné uzavírky bude zřízena náhradní autobusová zastávka označená vodorovným a svislým dopravním značením: ? Třinec, Konská, Průmyslová zóna – na pozemku parc. č. 39/127 v k. ú. Konská za křižovatkou na průmyslovou zónu a před budovou kamionového dispečinku. Omezením budou dotčeny tyto autobusové linky: • Městská autobusová doprava: 866702 Kanada,školy – aut.st. – žel.st. 866705 aut.st. – Kanada,školy – Konská,Podlesí nemocnice – aut.st. Spoje linek 866702 a 866705 nebudou po dobu uzavírky silničního provozu zajištovány. Vybrané spoje linek 866706, 866711 a 866714 budou vedeny jen do/z zastávky Třinec,aut.st. Zastávka Třinec,aut.st. pod Kanadou nebude obsloužena. Linky městské autobusové dopravy 866704, 866709, 866710, 866711 a 866716 budou vedené po objízdné trase. Na tyto linky budou zpracovány výlukové jízdní řády se změnou časové polohy spojů, jízdních dob a četností spojů. • Příměstská autobusová doprava: 862764 Třinec – Vendryně – Třinec,Karpentná – Třinec 862766 Třinec – Třinec,Karpentná – Vendryně – Třinec 862769 Třinec – Třinec,Lyžbice – Vendryně 862770 Třinec – Bystřice 862771 Třinec – Bystřice – Nýdek – Nýdek,Hluchová 862772 Třinec – Bystřice – Nýdek – Nýdek,Gora 862781 Třinec – Jablunkov – Mosty u Jablunkova – Hrčava 862783 Třinec – Jablunkov – Vendryně – Písečná – Písek – Bukovec 862784 Třinec – Jablunkov – Dolní Lomná – Horní Lomná 862786 Třinec – Bystřice – Košařiska – Milíkov – Bocanovice – Jablunkov – Návsí 862787 Třinec – Bystřice – Košařiska 871732 Jablunkov – Třinec – Český Těšín – Těrlicko – Havířov – Ostrava 871733 Třinec – Český Těšín – Těrlicko 871734 Český Těšín – Třinec 871735 Třinec – Český Těšín – Třanovice – Těrlicko – Havířov 871748 Třinec – Střítež – Řeka 871750 Jablunkov – Třinec – Hnojník – Dobrá – Frýdek-Místek 871754 Třinec – Ropice – Český Těšín Vybrané spoje dotčených linek budou vedeny po objízdné trase po silnici II/476 ul. Frýdecká Oldřichovice až ke Kanadskému lesu, přes městskou část Kanada po ul. Na Aleji, ul. Na samotách, ul. Míru až k ul. Závodní a hlavní bráně Třineckých železáren, resp. zastávku Třinec,,aut.st.pod Kanadou a zpět. Ostatní spoje budou ukončeny na autobusové zastávce Třinec,,aut.st. Spoje dotčených linek končící na zastávce Třinec,,aut.st.pod Kanadou pokračující do areálu Třineckých železáren, budou vedeny ze zastávky Třinec,,aut.st. přes Třinec,Konská,PZ a areál Třineckých železáren do zastávky Třinec,,aut.st.pod Kanadou. Linka 871735 bude vedena ze zastávky Třinec,Konská,PZ přes areál Třineckých železáren do zastávky Třinec,,aut.st.pod Kanadou. , Objížďka - bez rozlišení: ulice Závodní, Třinec, okr. Frýdek-Místek, přes: silnice I/11J, místní komunikace, • po ulici Závodní, •? po silnici č. II/468 (ulice 1. máje) a č. II/476 (ulice Frýdecká) až k okružní křižovatce u čerpací stanice Shell, •? s pokračováním po silnici č. (II/474) I/11J Oldřichovice až ke Kanadskému lesu, •? přes městskou část Kanada po ulici Na Aleji, Na samotách, Míru až k ulici Závodní a hlavní bráně Třineckých železáren, resp. po autobusové stanoviště Pod Kanadou, a zpět. •? přes městskou část Kanada po místních komunikacích na ulicích Na Aleji (místní komunikace č. 134c), Na Samotách (místní komunikace č. 135c), Míru (místní komunikace č. 133b a 237b) až k ulici Závodní a k Hlavní bráně Třinecké železárny (resp. po autobusové stanoviště pod Kanadou) a zpět. , Vydal: Magistrát města Třince

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Třinec

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz