..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

uzavřeno Třinec 7.7.2021

Třinec

 | od 7.7.2021 00:00 do 1.12.2021 23:59

Popis silničního omezení Dopravní uzavírky a omezení

ulice Lípová - ulice Žižkova, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Popis Dopravní uzavírky a omezení

1) zvláštní užívání místních komunikací podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhlášky“) k provádění stavebních prací, 2) omezení obecného užívání místních komunikací podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky úplnou uzavírkou silničního provozu v délkách 120 a 109 m a částečnou uzavírkou silničního provozu v místě realizace stavebních prací dle odsouhlaseného přechodného dopravního značení na místních komunikacích III. třídy od podchodu pod železniční tratí po křížení s ulicí Polní: - 1. etapa – místní komunikace č. 61c na pozemku parc. č. 2218/1 v k. ú. Třinec – ulice Žižkova, od podchodu pod železniční tratí po ulici Lípová po čp. 273 včetně uzavření místní komunikace č. 907d na pozemku parc. č. 941/9, v délce cca 120 m, - 2. etapa – místní komunikace č. 61c na pozemku parc. č. 2218/1 v k. ú. Třinec – ulice Lípová od čp. 273 až po křížení s ulici Polní včetně místní komunikace č. 611c k domu čp. 21 v délce cca 109 m, - 3. etapa místní komunikace č. 66c na pozemku parc. č. 2219 v k. ú. Třinec – ulice Lípová - u čp. 589 bude označeno pracovní místo, podél kterého bude umožněn průjezd po volné vozovce šířky 4,0 m, - naproti domu čp. 566 bude označeno pracovní místo, podél kterého bude umožněn průjezd po volné vozovce šířky 2,75 m, - uzavírka silničního provozu v úseku délky do 10 m naproti domu čp. 441. Termín: 07.07.2021 – 01.12.2021 dle plánu pracovního postupu - po ukončení pracovní doby bude výkop zasypán nebo zajištěn např. přejezdovými plechy Zásahy do komunikací včetně provedení nového povrchu komunikace budou ukončené do 01.10.2021. Objízdná trasa: nebyla stanovena - po ukončení pracovní doby bude výkop zasypán nebo zajištěn Dopravním omezením nedojde k omezení autobusové dopravy. Účel zvláštního užívání a omezení silničního provozu: realizace staveb „Třinec, ul. Žižkova a Lipová – výměna vodovodu“ a Třinec, ul. Žižkova a Lipová – rekonstrukce stoky „AD“, investor SmVaK a. s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele za zvláštní užívání, za uzavírky a za realizaci přechodné úpravy provozu: Daniel Machej, tel. č. 731 510 253, machej@irpdostalek.cz IRP Dostálek, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 943/112, 737 01 Český Těšín, IČO 29462584 Vlastníkem dotčených místních komunikací je statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313.

ulice Lípová - ulice Žižkova, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 07.07.2021 00:00, Do 01.12.2021 23:59, 1) zvláštní užívání místních komunikací podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhlášky“) k provádění stavebních prací, 2) omezení obecného užívání místních komunikací podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky úplnou uzavírkou silničního provozu v délkách 120 a 109 m a částečnou uzavírkou silničního provozu v místě realizace stavebních prací dle odsouhlaseného přechodného dopravního značení na místních komunikacích III. třídy od podchodu pod železniční tratí po křížení s ulicí Polní: - 1. etapa – místní komunikace č. 61c na pozemku parc. č. 2218/1 v k. ú. Třinec – ulice Žižkova, od podchodu pod železniční tratí po ulici Lípová po čp. 273 včetně uzavření místní komunikace č. 907d na pozemku parc. č. 941/9, v délce cca 120 m, - 2. etapa – místní komunikace č. 61c na pozemku parc. č. 2218/1 v k. ú. Třinec – ulice Lípová od čp. 273 až po křížení s ulici Polní včetně místní komunikace č. 611c k domu čp. 21 v délce cca 109 m, - 3. etapa místní komunikace č. 66c na pozemku parc. č. 2219 v k. ú. Třinec – ulice Lípová - u čp. 589 bude označeno pracovní místo, podél kterého bude umožněn průjezd po volné vozovce šířky 4,0 m, - naproti domu čp. 566 bude označeno pracovní místo, podél kterého bude umožněn průjezd po volné vozovce šířky 2,75 m, - uzavírka silničního provozu v úseku délky do 10 m naproti domu čp. 441. Termín: 07.07.2021 – 01.12.2021 dle plánu pracovního postupu - po ukončení pracovní doby bude výkop zasypán nebo zajištěn např. přejezdovými plechy Zásahy do komunikací včetně provedení nového povrchu komunikace budou ukončené do 01.10.2021. Objízdná trasa: nebyla stanovena - po ukončení pracovní doby bude výkop zasypán nebo zajištěn Dopravním omezením nedojde k omezení autobusové dopravy. Účel zvláštního užívání a omezení silničního provozu: realizace staveb „Třinec, ul. Žižkova a Lipová – výměna vodovodu“ a Třinec, ul. Žižkova a Lipová – rekonstrukce stoky „AD“, investor SmVaK a. s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele za zvláštní užívání, za uzavírky a za realizaci přechodné úpravy provozu: Daniel Machej, tel. č. 731 510 253, machej@irpdostalek.cz IRP Dostálek, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 943/112, 737 01 Český Těšín, IČO 29462584 Vlastníkem dotčených místních komunikací je statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313. , Vydal: Magistrát města Třince

Mapa Dopravní uzavírky a omezení Třinec

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz