..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

stavební práce Ústí nad Labem 1.2.2024

Ústí nad Labem

 | od 1.2. 00:00 do 15.4. 23:59

Popis silničního omezení Práce na silnici

silnice II/613 (ulice Střelecká), Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem

Popis Práce na silnici

částečná uzavírka silnice č. II/613 v ul. Střelecká v k.ú. Ústí nad Labem a úplná uzavírka místní komunikace v ul. Na Větruši v k.ú. Ústí nad Labem a úplná uzavírka místní komunikace na p.p.č. 4306/188 v k.ú. Ústí nad Labem, z důvodu provádění stavebních prací v rámci realizace stavby „Rekonstrukce železničního mostu v km 3,040 Ústí n.L. trati Střekov – Ústí n.L. západ“ a „Úprava Křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší, -částečná uzavírka silnice č. II/613 v ul. Střelecká v k.ú. Ústí nad Labem v jízdním pásu ve směru od Trmic k okružní křižovatce pod Větruší v k.ú. Ústí nad Labem, a to v úseku od obj. č.p. 969/51 v k.ú. Ústí nad Labem ke křižovatce se silnicí č. I/30 v ul. Pražská v k.ú. Ústí nad Labem (převedení dopravy do jízdního pásu vedoucího ve směru od okružní křižovatky Pod Větruší směrem na Trmice, zúžení silnice č. II/613 na jeden jízdní pás, obousměrný provoz v jednom jízdním pásu)

silnice II/613 (ulice Střelecká), Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, Od 01.02.2024 00:00, Do 15.04.2024 23:59, částečná uzavírka silnice č. II/613 v ul. Střelecká v k.ú. Ústí nad Labem a úplná uzavírka místní komunikace v ul. Na Větruši v k.ú. Ústí nad Labem a úplná uzavírka místní komunikace na p.p.č. 4306/188 v k.ú. Ústí nad Labem, z důvodu provádění stavebních prací v rámci realizace stavby „Rekonstrukce železničního mostu v km 3,040 Ústí n.L. trati Střekov – Ústí n.L. západ“ a „Úprava Křižovatky I/30 a okružní křižovatky Pod Větruší, -částečná uzavírka silnice č. II/613 v ul. Střelecká v k.ú. Ústí nad Labem v jízdním pásu ve směru od Trmic k okružní křižovatce pod Větruší v k.ú. Ústí nad Labem, a to v úseku od obj. č.p. 969/51 v k.ú. Ústí nad Labem ke křižovatce se silnicí č. I/30 v ul. Pražská v k.ú. Ústí nad Labem (převedení dopravy do jízdního pásu vedoucího ve směru od okružní křižovatky Pod Větruší směrem na Trmice, zúžení silnice č. II/613 na jeden jízdní pás, obousměrný provoz v jednom jízdním pásu), Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem

Mapa Práce na silnici Ústí nad Labem

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz