..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

práce na údržbě mostu Úvaly 20.11.2019

Úvaly

 | od 20.11.2019 00:00 do 30.4.2020 23:59

Popis silničního omezení Práce na silnici

silnice I/12, Úvaly, okr. Praha-východ

Popis Práce na silnici

částečná uzavírka silnice I/12 v k.ú. Úvaly u Prahy, most ev.č. 12-011 přes Přišimaský potok za městem Úvaly v km 2,545, název akce: „I/12 Úvaly, most ev.č. 12-011 – údržbové práce“, z důvodu údržbových prací mostu (sanace mostu, říms a úprava vtokového a výtokového objektu). Popis uzavírky: Most ev.č. 12-011, km 2,450 – 2,600, délka omezeného úseku (pracovního místa) cca 70 m. Popis objízdné trasy: Objízdná trasa není stanovena. Jízdní pruhy budou zúženy na 3,5 m. Autobusová doprava: Provoz autobusové dopravy nebude uzavírkou dotčen. Termín uzavírky: 20. 11. 2019 – 13. 12. 2019 01. 04. 2020 – 30. 04. 2020

silnice I/12, Úvaly, okr. Praha-východ, Od 20.11.2019 00:00, Do 30.04.2020 23:59, částečná uzavírka silnice I/12 v k.ú. Úvaly u Prahy, most ev.č. 12-011 přes Přišimaský potok za městem Úvaly v km 2,545, název akce: „I/12 Úvaly, most ev.č. 12-011 – údržbové práce“, z důvodu údržbových prací mostu (sanace mostu, říms a úprava vtokového a výtokového objektu). Popis uzavírky: Most ev.č. 12-011, km 2,450 – 2,600, délka omezeného úseku (pracovního místa) cca 70 m. Popis objízdné trasy: Objízdná trasa není stanovena. Jízdní pruhy budou zúženy na 3,5 m. Autobusová doprava: Provoz autobusové dopravy nebude uzavírkou dotčen. Termín uzavírky: 20. 11. 2019 – 13. 12. 2019 01. 04. 2020 – 30. 04. 2020 , Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje

Mapa Práce na silnici Úvaly

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz