..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

práce na silnici Vítkov 1.10.2023

Vítkov

 | od 1.10.2023 07:07 do 30.7.2024 23:59

Popis silničního omezení Práce na silnici

silnice II/442, v katastru obce Vítkov - v katastru obce Svatoňovice, okr. Opava

Popis Práce na silnici

akce: Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku, Začátek úseku: km 18,312 sil. provozního staničení - cca 100 m za koncem přehradní hráze VD Kružberk. Konec úseku: km 26,470 sil. provozního staničení – železniční přejezd před Vítkovem. V rámci navržené rekonstrukce a modernizace stávajícího úseku silnice II/442 bude provedena oprava živičného krytu stávající vozovky v šířce 7,0 m s lokální sanací upadlých okrajů, tzn. výměnou stávajících podkladních vrstev a 30 % délky řešeného úseku. Po obou stranách vozovky bude provedena obnova nezpevněných krajnic šířky 0,50 m z recyklátu.

silnice II/442, v katastru obce Vítkov - v katastru obce Svatoňovice, okr. Opava, práce na silnici, oprava povrchu vozovky, Od 01.10.2023 07:07 Do 30.07.2024 23:59, akce: Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku, Začátek úseku: km 18,312 sil. provozního staničení - cca 100 m za koncem přehradní hráze VD Kružberk. Konec úseku: km 26,470 sil. provozního staničení – železniční přejezd před Vítkovem. V rámci navržené rekonstrukce a modernizace stávajícího úseku silnice II/442 bude provedena oprava živičného krytu stávající vozovky v šířce 7,0 m s lokální sanací upadlých okrajů, tzn. výměnou stávajících podkladních vrstev a 30 % délky řešeného úseku. Po obou stranách vozovky bude provedena obnova nezpevněných krajnic šířky 0,50 m z recyklátu.

Mapa Práce na silnici Vítkov

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz