..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

práce na inženýrských sítích Vrchlabí 30.5.2022

Vrchlabí

 | od 30.5. 00:00 do 5.6. 23:59

Popis silničního omezení Práce na silnici

silnice I/14 (ulice Lánovská) - místní komunikace, Vrchlabí, okr. Trutnov

Popis Práce na silnici

částečná a úplná uzavírka silnice I/14 ve Vrchlabí, ulice Lánovská Úsek uzavírky: od křižovatky s ulicí Petra Bezruče po křižovatku s ulicí Ludvíka Svobody silniční km: cca 56,05 – 56,25 provozního staničení silnice důvod uzavírky: oprava vodovodu v ulici Lánovská Celkový termín uzavírky: 11.04. – 05.06.2022 Typ uzavírky: 11.04. – 29.04.2022 částečná uzavírka 30.04. – 01.05.2022 úplná uzavírka 02.05. – 27.05.2022 částečná uzavírka 28.05. – 29.05.2022 úplná uzavírka 30.05. – 05.06.2022 částečná uzavírka Organizace uzavírky: Částečná uzavírka bude probíhat na polovině šířky vozovky, kde bude prováděna pokládka vodovodu a bude zde umístěna dopravní a stavební technika. Úsek částečné uzavírky se bude posouvat po cca 30 m úsecích dle postupu prací. Provoz po silnici I/14 bude veden ve volné polovině vozovky a bude řízen kyvadlově, a to denně 6-18 h pracovníky stavby, mimo tuto dobu semafory. Úplná uzavírka bude probíhat po dva víkendy - překop silnice, objízdné trasy. Objízdné trasy po dobu úplných uzavírek: Pro vozidla do 3,5 t směr Lánov: I/14 ul. Lánovská – místní komunikace (MK) ul. Vápenická – kolem kompostárny – zpět na I/14 Pro vozidla do 3,5 t směr do centra Vrchlabí: I/14 ul. Lánovská – MK ul. L. Svobody – MK ul. J. Suka – zpět na I/14 Pro vozidla nad 3,5 t obousměrně: po silnicích III/32551 a III/32552 přes obce Kunčice nad Labem – Klášterská Lhota – Hostinné – Prosečné – Dolní Lánov – Lánov

silnice I/14 (ulice Lánovská) - místní komunikace, Vrchlabí, okr. Trutnov, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 30.05.2022 00:00 Do 05.06.2022 23:59, částečná a úplná uzavírka silnice I/14 ve Vrchlabí, ulice Lánovská Úsek uzavírky: od křižovatky s ulicí Petra Bezruče po křižovatku s ulicí Ludvíka Svobody silniční km: cca 56,05 – 56,25 provozního staničení silnice důvod uzavírky: oprava vodovodu v ulici Lánovská Celkový termín uzavírky: 11.04. – 05.06.2022 Typ uzavírky: 11.04. – 29.04.2022 částečná uzavírka 30.04. – 01.05.2022 úplná uzavírka 02.05. – 27.05.2022 částečná uzavírka 28.05. – 29.05.2022 úplná uzavírka 30.05. – 05.06.2022 částečná uzavírka Organizace uzavírky: Částečná uzavírka bude probíhat na polovině šířky vozovky, kde bude prováděna pokládka vodovodu a bude zde umístěna dopravní a stavební technika. Úsek částečné uzavírky se bude posouvat po cca 30 m úsecích dle postupu prací. Provoz po silnici I/14 bude veden ve volné polovině vozovky a bude řízen kyvadlově, a to denně 6-18 h pracovníky stavby, mimo tuto dobu semafory. Úplná uzavírka bude probíhat po dva víkendy - překop silnice, objízdné trasy. Objízdné trasy po dobu úplných uzavírek: Pro vozidla do 3,5 t směr Lánov: I/14 ul. Lánovská – místní komunikace (MK) ul. Vápenická – kolem kompostárny – zpět na I/14 Pro vozidla do 3,5 t směr do centra Vrchlabí: I/14 ul. Lánovská – MK ul. L. Svobody – MK ul. J. Suka – zpět na I/14 Pro vozidla nad 3,5 t obousměrně: po silnicích III/32551 a III/32552 přes obce Kunčice nad Labem – Klášterská Lhota – Hostinné – Prosečné – Dolní Lánov – Lánov , Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Mapa Práce na silnici Vrchlabí

Zdroj: JSDI - ŘSD ČR

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz