..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

Uzavírky silnic aktuálně

Silniční omezení a uzavírky

Na portálu Silniční uzavírky.cz naleznete aktuální dopravní informace z českých silnic. Web je zaměřený hlavně na silniční uzavírky, uzavírky na dálnicích, uzavírky pro sportovní akce. Na webu jsou také plánované uzavírky a plánované opravy silnic. Informace o silničních uzavírkách jsou aktualizovány každou minutu. Veškeré dopravní info je přebíráno z JSDI ŘSD ČR.

Studená - pro provedení obnovy propustku silnice I/23 ve staničení km…

Studená

 | od 17.6. 00:00 do 31.7. 23:59

pro provedení obnovy propustku silnice I/23 ve staničení km 50,631 částečná uzavírka silnice I/23 v k.ú. Horní Bolíkov, obec Studená, v úseku délky cca 110 m bezprostředně před křižovatkou se silnicí III/02319 (odbočka… mapa»

Kutná Hora - úplná uzavírka bezejmenné ulice v Kutné Hoře, části Kaňk -…

Kutná Hora

 | dnes 20.6. od 00:00 do 23:59

úplná uzavírka bezejmenné ulice v Kutné Hoře, části Kaňk - 3 etapy (pokládka kabelového vedení NN, kNN, dem. NN otevřeným výkopem) mapa»

Hradešín - oprava povrchu silnice č. III/10169 v obci Hradešín

Hradešín

 | od 17.6. 00:00 do 29.6. 23:59

oprava povrchu silnice č. III/10169 v obci Hradešín mapa»

Trutnov - Úplná uzavírka části ul. Bohuslavická, na části p.p.č. 2289…

Trutnov

 | dnes 20.6. od 00:00 do 23:59

Úplná uzavírka části ul. Bohuslavická, na části p.p.č. 2289/1, v části obce Kryblice, v obci a k.ú. Trutnov (spoj mezi ulicemi Mánesova, od RD č.p. 435 a ul. Bohuslavická). mapa»

Brno - Částečná uzavírka silnice I/43 z důvodu montáže clon proti…

Brno

 | od 12.6. 00:00 do 27.6. 23:59

Částečná uzavírka silnice I/43 z důvodu montáže clon proti oslnění na středová svodidla; posuvné pracovní místo - v každém směru jízdy jeden jízdní pruh. mapa»

Moravské Bránice - Úplná uzavírka krajské silnice II/152 v km cca 112,468 -…

Moravské Bránice

 | od 18.6. 00:00 do 15.11. 23:59

Úplná uzavírka krajské silnice II/152 v km cca 112,468 - 113,026 sil. pasportu v Moravských Bránicích. mapa»

Liberec - Přípojky inženýrských sítí pro RD

Liberec

 | dnes 20.6. od 00:00 do 23:59

Přípojky inženýrských sítí pro RD mapa»

Varvažov - Úplná uzavírka silnice III/1219 ve správním území obce…

Varvažov

 | od 17.6. 00:00 do 2.10. 23:59

Úplná uzavírka silnice III/1219 ve správním území obce Varvažov (místní část U Mostu) v úseku mostu ev. č. 1219-1 provedení komunikační stavby „ Most ev. č. 1219-1 Varvažov“, objízdná trasa je vedena od kř. silnic III… mapa»

Liberec - Oprava komunikace Herbenova po rekonstrukci plynovodu a…

Liberec

 | od 17.6. 00:00 do 31.8. 23:59

Oprava komunikace Herbenova po rekonstrukci plynovodu a výstavba bezpečnostního prvku na křižovatce U Školy, Jeronýmova mapa»

Liberec - Odpojení vodovodní přípojky , Výkopové práce budou probíhat…

Liberec

 | dnes 20.6. od 00:00 do 23:59

Odpojení vodovodní přípojky , Výkopové práce budou probíhat max. 3 dny. Po donu výkopových prací budou pro provoz dva zúžené jízdní pruhy. mapa»

Nalezeno více jak 500 dopravních omezení

Dopravní info dálnice D1

Brno - nehoda nákladního…

Brno

 | dnes 20.6. od 00:45 do 03:50

nehoda nákladního vozidla; 2 havarovaná vozidla; překážka… mapa»

Strážovice - nehoda nákladního…

Strážovice

 | dnes 20.6. od 00:40 do 03:45

nehoda nákladního vozidla; překážka na vozovce, průjezd se… mapa»

Knovíz - nehoda; probíhá…

Knovíz

 | dnes 20.6. od 00:35 do 01:35

nehoda; probíhá vyšetřování nehody; neprůjezdná komunikace;… mapa»

Jeřmanice - nehoda; probíhá…

Jeřmanice

 | dnes 20.6. od 00:30 do 02:30

nehoda; probíhá vyšetřování nehody; překážka na vozovce,… mapa»

Knovíz - nehoda; probíhá…

Knovíz

 | dnes 20.6. od 00:30 do 02:30

nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; neprůjezdná… mapa»

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz