..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

Uzavírky Benešov

Silniční omezení a dopravní uzavírky

Uzavírky v okolí města Benešov. Silniční uzavírky, omezení, opravy silnic u města Benešov v okrese Benešov. Aktuální a plánované uzavírky silnic ve městě Benešov.

Benešov - sanace spár a trhlin AB povrchu

Benešov

 | od 25.4. 07:30 do 25.4. 18:00

sanace spár a trhlin AB povrchu mapa»

Benešov - úplná uzavírka Mk v Benešově, ulice Nová Pražská a…

Benešov

 | od 12.5. 06:00 do 12.5. 12:00

úplná uzavírka Mk v Benešově, ulice Nová Pražská a parkoviště v ulici Pod Brankou, Úplná uzavírka parkoviště v ul. Pod Brankou. mapa»

Benešov - úplná uzavírka Mk v Benešově, ulice Nová Pražská a…

Benešov

 | od 12.5. 06:00 do 12.5. 12:00

úplná uzavírka Mk v Benešově, ulice Nová Pražská a parkoviště v ulici Pod Brankou, Úplná uzavírka Mk v Benešově, parkoviště v ulici Pod Brankou a části ulice Nová Pražská. Úplná uzavírka části ulice Nová Pražská začíná… mapa»

Benešov - úplná uzavírka části Masarykova náměstí v Benešově,…

Benešov

 | od 8.6. 09:00 do 8.6. 11:00

úplná uzavírka části Masarykova náměstí v Benešově, Dopravní omezení spočívá v úplné uzavírce vozovky místní komunikace, Masarykova náměstí, na pozemku parcelní číslo 3300/1 v katastrálním území Benešov u Prahy, a to v… mapa»

Benešov - úplná uzavírka Mk v Benešově, ul. K Pazderně, Úplná…

Benešov

 | od 15.4. 00:00 do 30.4. 23:59

úplná uzavírka Mk v Benešově, ul. K Pazderně, Úplná uzavírka místní komunikace v Benešově, ulice K Pazderně, na pozemcích parcelní čísla 3345/2, 1105/15, 3346/1, v katastrálním území Benešov u Prahy, z důvodu zajištění… mapa»

Benešov - částečná uzavírka silnice II/110 pod areálem PINKO a.s.,…

Benešov

 | od 8.4. 00:00 do 10.5. 23:59

částečná uzavírka silnice II/110 pod areálem PINKO a.s., staničení km cca 4,678 - 4,594, provoz v úseku částečné uzavírky bude řízen světelným signalizačním zařízením. Objízdná trasa není stanovena., částečná uzavírka… mapa»

Benešov - úplná uzavírka místních komunikací v centru Benešova, 1.…

Benešov

 | od 30.4. 14:00 do 1.5. 22:00

úplná uzavírka místních komunikací v centru Benešova, 1. Úplná uzavírka místních komunikací, Masarykovo náměstí, Malé náměstí, ulic Na Karlově, Vnoučkova, Tyršova a Pod Brankou. 2. Úplná uzavírka části místních… mapa»

Benešov - úplná uzavírka místní komunikace - ul. Zapova Benešov,…

Benešov

 | od 10.4. 00:00 do 31.5. 23:59

úplná uzavírka místní komunikace - ul. Zapova Benešov, uzavírka proběhne ve dvou navazujících etapách - I. etapa - část ulice Zapova v úseku od křižovatky s ulicí Vlašimská až po křižovatku s ulicí Bezručova, II. etapa … mapa»

Nalezeno 8 dopravních omezení

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz