..silniční uzavírky a omezení z českých silnic, dálnic a obcí

Uzavírky Petrovice u Karviné

Silniční omezení a dopravní uzavírky

Uzavírky v okolí města Petrovice u Karviné. Silniční uzavírky, omezení, opravy silnic u města Petrovice u Karviné v okrese Karviná. Aktuální a plánované uzavírky silnic ve městě Petrovice u Karviné.

Petrovice u Karviné - - úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace v…

Petrovice u Karviné

 | od 28.7. 06:00 do 30.7. 23:59

- úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace v místě železničního přejezdu P6514, pozemek parcelní číslo 370 a 420/1, oba v katastrálním území Závada nad Olší, v obci Petrovice u Karviné v souvislosti s… mapa»

Petrovice u Karviné - Z důvodu realizace stavby pod názvem „Dětmarovice –…

Petrovice u Karviné

 | od 18.4. 12:00 do 31.3. 15:00

Z důvodu realizace stavby pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC – Zvýšení traťové rychlosti“-částečná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace v místě železničního přejezdu P6516,… mapa»

Petrovice u Karviné - - částečná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace v…

Petrovice u Karviné

 | od 1.4. 07:00 do 31.3. 15:00

- částečná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace v místě železničního přejezdu P6514, pozemek parcelní číslo 370 a 420/1, oba v katastrálním území Závada nad Olší, v obci Petrovice u Karviné, v termínu od 07:00… mapa»

Petrovice u Karviné - Z důvodu realizace stavby pod názvem „Dětmarovice –…

Petrovice u Karviné

 | od 1.4. 07:00 do 31.3. 15:00

Z důvodu realizace stavby pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC – Zvýšení traťové rychlosti“ bude : 1. částečná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace v místě železničního přejezdu… mapa»

Petrovice u Karviné - Z důvodu realizace stavby "Dětmarovice-Petrovice u K. -…

Petrovice u Karviné

 | od 1.4. 07:00 do 31.3. 15:00

Z důvodu realizace stavby "Dětmarovice-Petrovice u K. - státní hranice PR, BC - Zvýšení traťové rychlosti" bude : 1. částečná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace v místě železničního přejezdu P6515, pozemek… mapa»

Petrovice u Karviné - - částečná uzavírka silnice III/4689 (v úseku od domu č.p.…

Petrovice u Karviné

 | od 10.3. 06:00 do 30.7. 18:00

- částečná uzavírka silnice III/4689 (v úseku od domu č.p. 85 po křižovatku s místní komunikací MK 3c), v obci Petrovice u Karviné z důvodu realizace stavby „Dešťová, splašková kanalizace a chodník u silnice III/4689“.… mapa»

Petrovice u Karviné - úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace pod…

Petrovice u Karviné

 | od 1.3. 07:00 do 31.3. 23:59

úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace pod železničním mostem č. 6671 v žel. km 290,936 (mezi silnicí III/4753 a místní komunikací 17c), v obci Petrovice u Karviné. Objízdná trasa po místní komunikaci 17c,… mapa»

Nalezeno 7 dopravních omezení

Dopravní info z dálnic

d1 d2 d3 d5 d8 d11 r1 r6 r10

více »

Inzerce

Sponzor webu - Lůžková úprava.cz